Dans : Salvatore Sinardi - Viktoria Kharchenko, Samba