Güçlü Olan, Haklı Olan...

Güçlü Olan, Haklı Olan...

Şix yaşamının sonsuz alansal ve yaptırımsal özelliklerini yayınlama başladıktan sonra birde böyle bir açıklama yapma gereği duydum...

Yaratılış işte bu gibi yaptırımsal özellikleri kendi yapılarında ne kadar güçlü ve sağlam ve çok yapılandırmış olan varlıksal alanlar varsa, onların davalarında kazanması şeklinde bir düzensizliği kendi yapısında barındırmaktadır. Bu durum aslında bir düzensizliktir, yani güçlü olanın kazanması, aslında olması gereken haklı olanın kazanmasıdır. Ancak yaratılış içeriğinde yok olma hali olan yaratıkları barındırması ile ve onlarında var olma hallerini yok etmeye çalışması ile kendilerinde olabildiğince var olma hallerine dair güçleri bulundurma şeklinde yapılanmalar meydana getirmişlerdir ve haklı olanın kazanmasına kesinlikle fırsat vermemektedirler.

Ve kendilerini olabildiğince güçlü bir şekilde yapılandırarak var olma hallerine saldırmaktadırlar ve ne bir kanun, bir yasa, ne bir kural söz konusu olmamaktadır ve bu saldırma ve güçlü olma özelliklerini de işte bizimde örneklerinde yaptığımız gibi çoğalan oluşumlar ve özellikler şeklinde yapmaktadırlar.

Yani örnekle, bir konu ile ilgili bir yaptırımsal özelliğin olması yeter iken, o konunun başarılması için, bunlar ve yaratılış içindeki alanlar bir konu için trilyarlarca hatta çok daha fazla yaptırımsal özellikler hazırlamaktadırlar ve kimin ki daha güçlü ve daha çoksa, daha etkili ise o kazanmaktadır. Bilginin iradesi kanunu da yaratılış içinde oldukça etkili bir yaptırımsal özellik konusudur ancak kendi varlıksal alanında güçsüz ve yetersiz olanlar içinde bilginin iradesi kanunu bir yere kadar etkili olmaktadır. Bu bir köydeki muhtarın adalet araması ve hakkını köyün imkanlarınca savunması ve karşısında bir metropolün olması ve haksızlığını kendi metropol imkanları ve güçlerince dayatması karşısında o muhtarın ne kadar buna dayanabileceği ve arkasında metropole karşı duracak bir dayanak güç olmaması halinde, sonucun kaybetmesi şeklinde olacağı örneği ile açıklanabilir.

Yaratılış haklıların kazandığı değil güçlülerin kazandığı bir düzensizlikler alanıdır ve bu gibi uygulamaları da dünyamızda yaşatmaya çalışmalarından obsedörlerin ve oluşumlarının varlıklarını çok daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Nitekim şu zamana kadar onların bu düzensizliklerine engel olan bürokrasi ve demokrasi ve cumhuriyet ve kanunlar ve devlet düzenleri tamamen varlıksal alanın ve bizim irademizin uygulayıcıları olarak haklıların yanında olmuşlardır ve dünyamızda ne kadar güçlüler gibi görünsede, kısmen ve bazen güçlüler kazanmış gibi görünmüştür, aslında şu zamana kadar genellikle hep haklılar kazanmıştır ve işte bu bizim formumuzun, varlıksal alanımızın bir sonucu olarak şu zamana kadar dünyamızda yaşatılmıştır.

İşte obsedörlerin hüküm sürdüğü dünyalarda güçlüler kazanmaktadır ve haklılık hiç bir anlam ifade etmemektedir ancak bizim yaşam formumuzda ise haklılar kazanmaktadır ve güçlülük sadece bizim dışımızdaki yaratılışsal alan ve obsedörler söz konusu olduğunda kazanması gereken bir özellik olarak bizlerde bulunmaktadır. Onlar söz konusu iken bizlerde onlar gibi davranarak kesinlikle haklılıkları söz konusu etmeden onlar üzerinde gücümüzü kullanmakla ilgiliyiz, yaratılış işte bu anlattığım şekilde bir düzensizlikler alanıdır ve ne kadar güçlü isen o kadar kendi istediğin şekilde yaşayabilmekle ilgili olabilirsin ve yayınlanırken gördüğünüz bütün yaptırımsal özellikler, işte varlıksal alan olarak, Şix yaşamı olarak gücümüze güç katmak içindir ve bu durum sonsuz zamanlar boyunca hiç bitmeden artacak özelliklerde çalışmalardır.

Alanlarımızın sonsuz olması ve sonsuz artan özelliğimiz işte bizi yaratılış içinde en güçlü olan varlıksal alan haline getirmiştir ve bizim gibi en güçlü olanlarında yaptığı temel kural ve özellik şeklindeki yapılanması, sonsuz zamanlar boyunca kendisine özel bir yaşamı ile yaratılışa tamamen kendisini kapatmasıdır ve bu durum en güçlülerin özellikleri olarak sonsuz zamanlar boyunca uygulamada olan bir durumdur.

Nitekim bu duruma ulaştığımız, gücümüzün farkına varıp yapılandırabildiğimiz, yaratılış içindeki bütün şeytanlıkları ve pislikleri fark edebildiğimiz, kendi formsal özelliklerimize kavuşabildiğimiz ve Şix yaşamını yapılandırmaya ve oluşturma başladığımız için çok mutluyum, mutluyuz...

Yaratılışın içindeki düzensizliklerin içinde kaybolmadığımız için mutluyum, mutluyuz...

Sevgiler... Tık.