Hakikatin Adı: VİSSA

Hakikatin Adı: VİSSA

Selamlar...

Biri bana neye inanıyorsun diye sorduğunda, ona kısaca ve kelime bazında bir cevap vermek istediğimde ne söyleyeceğimi bilemeyeceğime karar verdim. Yani örnekle, O ateist diyoruz, O islam dinine inanıyor diyoruz şeklinde bir açıklama ile kendi inancımızın da bu şekilde bir kısaltma özelliğinin olması gerektiğini düşünerek bu yazıyı yazmaya karar verdim ve benim inancımın ismi, hakikatin kendisi olarak ve dünya yaşamının bu zamanında ortaya çıkarak, bütün gerçekleri açıklayan anti obsedör bilgiler bütünlüğü olarakta tanımladığımız Vissa'dır.

Vissa ismi ile tanımlamayı doğru buluyorum... Yani varoluşsal hakikatimizin ismi Vissa'dır ve biz Vissa'ya inanıyoruz şeklinde bir tanımla artık kısaca neye inandığımızı belirtebiliriz. Vissa inancının, bir çok dinler ile aynı sıralamanın içerisine girecek bir inanç şeklinde değil, bütün inançların neden ve nasıl olduğunu açıklayarak hakikati açıklayan bir bilgiler bütünlüğü şeklinde tanımlanmasını doğru buluyorum. Ama inanmakla ilgili olarak kendi yapısında haliyle bir düşünce sistemi oluşturmaktadır ancak diğer inanç sistemlerini açıklayan tek hakikat bilgisi olarak tanımlıyorum.

Tek olan hakikatin kendisi olması ile ilgili olarak bir durumu yaşattığını ve kendi içeriğinde dünya yaşamında ilk olan bir çok konu ve bilgiyi açıklayarak, gereken bütün sorulara cevap verdiğini ve yaşamlarımızı en iyi şekilde düzenlediğini ifade ediyorum.

Sitede uzun uzun başlıklarla açıkladığım yazılardan belli başlı konularla bu yazıyı tamamlamayı düşünüyorum... Aslında vissa inancı sitede yazılan bütün bilgilerden ortaya çıkan düşünsel ve inançsal bir durumdur, başka bir tanımlada...

DÜNYA YAŞAMI MUTLAK GERÇEKLİĞİN OLMADIĞI BİR SİMÜLASYONDUR

Dünya yaşamının geçici ve belirli kurallar ve şartlarla yaşatılması söz konusu olan bir simülasyon düzeneği, yaşamsal bir sistem olduğunu söylüyoruz. Buna göre 1985 yılından öncesi tamamen düzenlenmiş tarihi bilgiler, anılar ve olaylarla ilgilidir ve hiç biri gerçek anlamda yaşanmamıştır.
Çevresi kalkansal yapılanma ile kapatılmış ve bildiğimiz tarihin ve uzayın olmadığı bir yaşamsal alanda bulunmaktayız. Tüm bunlar simülasyonun amacına hizmet etmek için hazırlanmış ve kurgulanmış bilgilerdir.

Bu simülasyon yapısı ve özellikleri bakımından kesinlikle norm olarak kabul edebileceğimiz şekilde bir yaşamsal durumu oluşturmamaktadır. Tamamen anormal yaşamların ve özelliklerin bulunduğu bir simülasyondur. İnsan yaşamı, hastalıklar, ihtiyaçlar, sınırlı yaşamlar, savaşlar ve benzer bütün olumsuzlukları yaşatan geçici, olumsuz ve kabul etmediğimiz yaşamsal özellikleri bulunduran bir simülasyondur ve bu simülasyonun oluşturulmasının bir nedeni ve amacı vardır.

DÜNYA SİMÜLASYONU OBSEDÖR BİR SALDIRI SONUCU MEYDANA GELMİŞTİR.

Evet, bu dünya simülasyon yaşamı tamamen bir sistemle çalışan ve yaratılış içinde yok olma halleri olarak tanımladığımız ve varlıkları obsede etme amacında olan organizasyonların, varlıksal alan olarak tanımladığımız bizlerin varlıksal alanına saldırmaları sonrasında ortaya çıkmıştır. Dünya simülasyonu oluşmadan önce varlıksal alanımızda varlıklar çok daha üstün özelliklerle var olmaktaydı ancak obsedör saldırılar sonrasında, onların varlıksal alanı elde etme gayesi ile, varlıksal alanın iradesine gördüğümüz kadarı ile üstün gelmeleri nedeni ile dünya yaşamı gibi bir yaşam oluşması söz konusu olmuştur.

Yani varlıksal alanımızda önceden varlıklar uçabiliyorken, böyle bedenleri yokken, gıda ihtiyacı yokken şimdi hepsine mecbur kalmıştır ve bu tamamen obsedörlerin, yani yok olma halleri yaratıklarının saldırıları ve amaçları nedeniyle olmuştur ve dünya simülasyonun da bir çok içerik, özelliği olarak onların etkileri ile oluşturulmuştur.

Asıl maksat varlıksal alanın merkezi olarak bulunan ve merkez iradeyi kontrol eden varlığı obsede ederek bütün varlıksal alanı elde etmektir ve bu merkez varlıkta 1985 yılından sonra dünya yaşamında binbir oyunlar ve saldırılar altında kalarak obsede edilmeye, pes ettirilmeye çalışılmıştır ancak artık simülasyon içinde hakikat ortaya çıkarak kendisini yaşatıp, anti obsedör özellikleri ile obsedör sorunlara karşı bir çalışma içinde olmaya başlamıştır.

Yani özetle dünya simülasyonunun asıl amacı, yok olma halleri yaratıklarının simülasyon içeriğinde olan merkez varlığı obsede etmesi, binbir oyunlar ve saldırılarla iradesine hükmetmesi ve sonrasında tüm varlıksal alanı obsede ederek kendi yok olma hallerini tatmin edene kadar varlıksal alanı kullanmasıdır. Bu sebeple dünya simülasyonu binbir yanılgıların ve yanlışların alanı olmuştur ve hakikat bu sebeple bir çok şekilde yalan yanlış ideolojilerle simülasyon içerisinde yaşatılmıştır. Hepsi merkez varlığı kendilerine inandırmak isteyen obsedör alanların oyunlarıdır.

TANRI, ALLAH, KADİRİ MUTLAK, REHBER VARLIKLAR, MELEKLER, CENNETLER VE CEHENNEMLER GERÇEK DEĞİLDİR.

Tüm bu tanımlamalardaki yaratıcı isimleri ve varlıklar gerçek değildir. Bunların hepsi merkez varlığı obsede etmek için obsedör alanlar tarafından ortaya çıkarılmış tanımlardır, bilgilerdir. Yaratılış başı ve sonu olmayan ve sonsuzluğun bu şekilde en iyi tanımlanmasının söz konusu olduğu, her yöne doğru heplik halinin bulunduğu bir durumu yaşatan bir alandır.

Yani bir aracınız olsa ve hep düz gitseniz, geçtiğiniz bütün hiçlik alanlarından sonra sürekli önünüze yeni yaratılışlar, yeni varoluşlar çıkar ve bunun sonu yoktur ve bunun başıda yoktur, bu durum her yöne doğru sonsuzdur ve bu sebeple bir yaratan, bir başlangıç ve bir yaratıcı yoktur.

Yaratılış bir irade ile kendisini meydana getirmemektedir, başı boş, yok olma halleri ile var olma hallerinin birbirleri ile mücadele ettiği bir alandır ve işte bizim varlıksal alanımızda şuan bu mücadeleyi vermektedir ve Vissa hakikatinin ortaya çıkması bu mücadenin kazanıldığı anlamına gelmektedir.

Dolayısı ile Vissa hakikatinde hiç bir şekilde tanrılara, ilahlara, görünmeyen varlıklara, ruhsal rehberlere inanılmaz, güvenilmez. Bunların hepsi obsedör alanların dünya simülasyonunda merkez varlığı obsede etmek için ortaya çıkardıkları oyunlardır.

HEPİMİZ ÇEVRESİ SONSUZ YOKLUK ALANI İLE KAPLI BİR VARLIKSAL ALANDA BULUNMAKTAYIZ.

Bizler hepimiz, içeriğinde yazılan bütün bilgilerin hemen oluşabilmesi gibi imkanların olduğu bir varlıksal alandayız. Yaratılış böyle varlıksal alanları yaşatan varlıklardan daha çok meydana gelmektedir. Varlıksal alan enerjileri istenilen bütün olanak ve imkanları anında meydana getirebilme özelliklerindedir ve bizlerde böyle özellikleri olan bir varlıksal alandayız ve çok uzun zamandan bu yana yapılandırılmış şekilde çevremiz sonsuz yokluk alanı ile kapatılmıştır. Dışarıdan bizlere ulaşacak olan hiç bir alan söz konusu değildir ve içeriden çıkılması da söz konusu değildir. Bu durum, olması kesinlikle gerektiği için engellenmiştir ve varlıksal alanımızın tek sorunu bizlere saldıran obsedör alanların henüz hala varlıksal alanımızın içerisinde olmalarıdır ve merkez iradeyi hala etkileyebilmiş olmalarıdır. Her konuda etkili olamamaktadırlar ve bunlardan biri de yokluk alanını etkileyememeleri ile ilgilidir.

Bu sebeple dünya simülasyonunu kapatamıyoruz ancak işte artmusicchannel.com'da gördüğünüz bütün çalışmalar ve bilgiler anti obsedör bir mücadele ile obsedör bütün oluşumları yok etmek ve dünya simülasyonunu kapatmak için hazırlanmıştır.

BİZLER SEVGİYE, VİSSAYA, KENDİMİZE VE VARLIKSAL ALANA İNANIYORUZ.

Bizler bu sebeple en başta kendimize, sevgiye ve varlıksal alana inanarak yaşıyoruz, inanç erdemsel özelliğimize bunun dışındaki bilgileri kabul etmiyoruz. Sevginin gerçek tanımını ortaya çıkardıktan sonra birde ortaya Vissa bilgileri bütünlüğü çıkmıştır ve Vissa bilgileri, Sevgi gibi içeriğinde bir çok erdemi ve yasak bilgisini bulundurarak bunların bir çoğu dünya simülasyonundaki yaşamlarımızı ilgilendirirken yine bir çoğuda sadece varlıksal alanla ilgili bilgiler olarak hazırlanmıştır. Dünya yaşamı ile ilgili olanları dünya simülasyonunda ilgilenilmesi söz konusu olarak ele alarak, diğerlerinin varlıksal alanla ilgili olduğunu bilerek gereken uygulamalar yapılır.

Bu sebeple bizler bu bilgiler bütünlüğüne inanarak bir durum içindeyiz ve bunun dışında hiç bir şeye tam anlamı ile inanmamız söz konusu değildir.

VARLIKSAL ALANIN MERKEZİ BİR ANNEDİR

Yaratılış içerisindeki bütün varlıksal alanların bir merkezi olmak zorundadır, varlıksal alanlar bütün bilgilerini ve özelliklerini kısaca bu merkezden alırlar ve bizim varlıksal alanımızın merkezi de, ( dünya simülasyonunda tanık olabileceğiniz en iyi anneliğinde kendisinden ortaya çıkması özellikleriyle yaşatılması söz konusu olacak şekilde tanımlayacak olursak ) bir annedir. Bütün liderlik sıfatlarının dünya simülasyon yaşamı içinde meydana gelmiş olduğunu bildirerek, merkezlik durumunun bildiğiniz liderlikler ve önderliklerden çok ayrı bir özellik olduğunu, varlıksal alanımızın tamamen gerçek bir aile alanı olduğunu ve bu aile alanında kimin merkez olduğunun bir öneminin olmadığını ve bu şekilde yaşamların söz konusu olduğunu belirtmek istiyorum.

Dünya yaşamında gördüğünüz bütün başkanlar, liderler, önderler bizim varlıksal alanımızdaki merkezlik konusundan uzaktır. Tam ve gerçek bir bağ ile bütün alanlar birbirlerine bağlıdır ve bizim varlıksal alanımızın merkezinin en belirgin özelliğide anneliğidir, anti obsedör bir annedir... Dünya simülasyonundaki annelik varlıksal alanın merkezinden ortaya çıkmıştır, başka varlıksal alanlarda annelik kavramları yoktur açıklaması ile ne denmek istediğini daha iyi anlayabilirsiniz...

VİSSA İNANCI ANTİ OBSEDÖR BİR İNANÇTIR

Vissa inancı içeriğinde anti obsedör bilgileri bulunduran, iradeyi obsede etmeye çalışan bütün alanlara son derece karşı olan özellikleri ile anti obsedör bir inançtır diyebiliriz. Söz konusu varlıkların kendi yaşamları ve iradeleri olduğunda kesinlikle kendi kararlarını kendilerinin verebilmesini ve kendi varlıksal alanının sadece kendileri ile ilgili olduğunu yaşatarak, obsedör bütün sorunlara ve saldırılara tam anlamı ile yılmadan ve pes etmeden karşı durma özellikleri ile anti obsedörlüğü içeriğinde bulunduran bir inançtır. Bildiği bütün kötülüklerin karşısında olarak bunların hepsini yasak bilgileri ile sabitleyerek kendisini anti obsedör olarak tanımlayan bir inançtır. Yasak bilgilerinin içeriklerinin uygulanmasını kesinlikle doğru bulmayan ve hepsinin yok olma hallerini ifade eden özelliklerde kavramlar ve davranışlar olduğunu bildirerek kendisini var olmaların bilebildiği en iyisi olarak tanımlayan inançtır. Var olmalara anlam katan ve kıymetlendiren ve yok olma hallerini yok eden bir inançtır.

VİSSA İNANCI SONSUZDUR
Vissa inancı, sonsuzluğu açıklama ve yapılandırma özelliklerinde olan ve sonsuz bir amacı, sonsuz var olma nedenlerini, sihril ve duruş bilgilerini kendi yapısında bulunduran, sonsuzluğun sonu kavramı ile sonsuzluğu yaşatmayı amaç edinmiş, varoluşsal arayışlarını bitirmiş bir inanç, bilgiler bütünlüğüdür. Dünya yaşamının bu zamanlarında ortaya çıkma özellikleri ile varlıksal alandaki yaşamlarımızda da devam edecek olan Vissa inancı Şix varlıksal alanının sonsuz yaşamının inancıdır. İçeriğinde bir çok yeni erdem ve yasak bilgisini bulundurarak var olmayı en iyi şekilde anlamlandırma özelliklerinde olan, bu özellikleri ile kendi formsal yapısını meydana getirmiş bir varlıksal alanın inancıdır.

DÜNYA SİMÜLASYONUNDA TEK İRADE MERKEZDEDİR

Dünya simülasyonunda olması kesinlikle doğru olduğu üzere tek irade, merkez iradedir ve bütün alanlar bu iradenin etkisi ile bulunmaktadır. Yani orada O kişi o olayı kendi istek ve düşünceleri ile değil, merkez iradenin etkileri ile yapmaktadır. Yani bütün olumsuzluklar ve kötülükler yaşandığında merkez iradeyi etkileyen obsedör alanlar, iyilikler ve güzellikler meydana geldiğinde merkez iradenin kendi etkileri ile yapılmaktadır. O orada sadece bir aracıdır.

Hepsi merkez iradenin etkisi ile bulundukları yerde dünya simülasyonunu yaşatmaktadırlar ve bu sürecin bu şekilde geçmesi zorunluluğu söz konusu olduğu için bu durum böyle yaşanmaktadır. Yoksa dünya simülasyonu kapandığında kendisi ile ilgili var olma özelliği gösteren ve var olmayı isteyen, varlık olmayı isteyen herkesin kendi iradesi olacaktır ve bunun olmaması söz konusu bile değildir, ancak bu durum dünya yaşamında oldukça sakıncalı ve yanlıştır.

Bir obsedör saldırı içindeyken ve obsedör alanların saldırıları tamamen iradelere iken, merkez irade de bu konuda en güçlü olan alan iken, başka iradelerin meydana gelmesi bu süreçte kesinlikle doğru değildir. Yani bir bebeğin doğması ve kendi başına kalması ve bu sırada gerçek şeytanların ona saldırması ile aynı anlamdadır bu durum...

Dolayısı ile dünya simülasyonu kapanana kadar bütün yaşamlarımız bir yaşamak erdemini uygulamak şeklinde değil, anti obsedör bir mücadeleyi uygulamak şeklinde algılanmalıdır. Dünya simülasyonu zorlukların ve mücadelelerin alanıdır ve gerçek yaşamak varlıksal alanımıza ulaşınca söz konusu olacaktır. Ve zamanından şuan tam emin olmamakla birlikte o zaman geldiğinde dünya simülasyonu kesinlikle kapanacaktır, nitekim yoksa bu çalışmalar ve aydınlanma ve hakikatin ortaya çıkması söz konusu olamazdı.

VİSSA HAKİKATİ GÖRÜLEBİLEN ÖZELLİKLERDEDİR.

Vissa hakikati kendi açıklamaları ile bazı gerçekleri varlıkların görebilmesini sağlayan özelliklerdedir. İçeriğindeki bir çok erdemsel özelliğin zaten yaşamlarımızdaki olumlu olan etkilerini göstermesi dışında birde şu zamana kadar Zem durumu yüzünden saklanmış, insanlığın görmesi engellenmiş özel hakikatler vardır ve bunların görülebilmesi söz konusudur, yani örnekle oradaki televizyon, oradaki masa ve oradaki de varoluşsal hakikat şeklinde kendisini açık ve seçik bir şekilde bakanın anlamlandırabilmesi ile görüsünün ortaya çıkabildiği hakikatleri içerisinde bulundurmaktadır ve bunların zaten görülmesinden sonra dünya yaşamının nasıl yanılgılar alanı olduğu çok daha iyi anlaşılır hale gelir. Ve O hakikatleri görmeye başlamıştır artık ve Vissa inancı içeriğinde bu şekilde görüler şeklinde kendisini ifade eden hakikat bilgilerine sahiptir ve bunlardan bazıları örnek olarak verilebilir.

Elix Şix Görüsü ve Sihralis Görüsü, bunların ikisini tam olarak anlamak yep yeni anlamlarla çevreyi ve yaşamı anlamlandırmayı ve görmeyi sağlamaktadır. Hakikatin görüsüdür bunlar...

İşte bu kısa ve özet başlıklarla neye inandığımızı daha açık bir şekilde yazmak istedim. Yoksa ateizmde bizden farklı bir inançtır, örnekle ateizm içinde varlıksal alan inancı yoktur, ateizmden farklı olarak bizlerde varlıksal alan inancı ve vissa bilgileri inancı gibi durumlar söz konusudur ancak tabi ortak yönlerimizde yok değil...

Bu sebeple kendi inancımızında adını koymak istedim başka şekilde anılmadan...

Vissaya inanıyoruz şeklinde anılmayı tercih ederim.

Vissanın ne olduğuda, vissa inancının ne olduğunu da bu bilgi ile kısa ve özetle açıklamış bulunmaktayım. Sitenin içerisinde detaylıca bir çok bilgi ile açıklamalar zaten yapıldı.

Vissa ve Vissa İnancı, varoluşal hakikatin kendisi olarak böyle bir zamanda ortaya çıkan ve sevginin çok daha kapsamlı halini yaşatmayı amaçlayan anti obsedör bilgiler bütünlüğüdür...

Ben vissaya inanıyorum...

Ve hepinizi de çok seviyorum...

Sevgiler.