Ey Millet !
Mustafa Kemal Atatürk

Ey Millet!

“ Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet (uygarlık) tarikatıdır.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.”

(Atatürk, 30 Ağustos 1925)

Google'dan Atatürk'ün bahsettiği tanımlamalar ve anlamları....

Şeyh Nedir?
Bir tarikatın kurucusu olan ya da bir tarikatta, bir tarikatın kollarında en yüksek aşamaya ulaşmış bulunan kimse, tarikat büyüğü.

Derviş Nedir?
Bir tarikata girmiş, o tarikatın töre ve yasalarına bağlı kimse.

Mürit Nedir?
Bir tarikat şeyhine bağlanıp ondan gizemciliğin yollarını öğrenen, onun öğretisini yaymaya çalışan kimse.

Meczup Nedir?
Kendini Tanrı’ya vermiş, Tanrı sevgisiyle aklını yitirmiş, Tanrı âşığı (kimse).

Meczup kelimesi TDV İslâm Ansiklopedisinde ise, sözlükte “kendine çekmek, yaklaştırmak” anlamındaki cezb (cezbe) kökünden türeyen meczûb kelimesi tasavvufta, bir daha kendine gelmemek üzere Allah'ın âniden kendine çektiği, dost edindiği ve dâimî surette huzurunda bulundurduğu velîleri tanımlamak için kullanılmıştır.

Sevgiler.... Tık