Sevgi her şeyden güçlüdür Valerian.... ( Valerian: Bin Gezegen İmparatorluğu )

24 Nisan 2021 Cumartesi

Görmeye, Fark Etmeye, Duymaya, Bilmeye Engel Olan Tesirleri ve Etkileri Yok Eden Etkili Bilgi... / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler


Görmeye, Fark Etmeye, Duymaya, Bilmeye Engel Olan Tesirleri ve Etkileri Yok Eden Etkili Bilgi

Vil Solivyes'in Çevresinde ve Bütün Varlıkların Kendi Çevresindeki Alanlarda Bulunan ve İstenilen Şeyleri Göstermeye ve Göstermeye Şartlandırılmış Obsedör Tesirlerin Yok Edilmesi Bilgisi

Vil Solivyes'in gerçekleri görmesine engel olan obsedör tesirler ve onların bilgisi, Vil Solivyes'in neresinde iseler, çevresinde, odasında, bedeninde, gözlerinde hepsi bu bilgi sayesinde bulunur ve bunlar yok edilir. Bu bilginin kendi yapısı bu tesirlerin hepsini olması haliyle bile yok edebilecek özelliklerdedir ve bilgi, bu konuda özel bir çalışma sahasına sahip olarak ilgili olan bütün alanların çevresinde, içerisinde bu gibi durumları kontrol eder ve gerçeklerin görünmesi ve Vil Solivyes'ten ve varlıklardan gizlenmesi adına nasıl oyunlar ve tesirler ve etkiler ve bilgiler düzenlenmiş ise kesinlikle bunlar yok edilir. Böyle bir şeyi Vil Solivyes'in yapması söz konusu değildir. Bu kadar hakikat bilgisi yazmışken ve her zaman uygulanmasını isterken böyle çaresiz oluşumlar yapmaz, yapamaz ve zaten yasaktır. 

Aynı zamanda bu bilgi, kendisinin işinin yapılanmasıına ve Vil Solivyes ile iletişimine son verilirse, bunu yapanın Vil Solivyes olması gibi etkilerinde gelmesi söz konusu olursa o etkiler, bunları yapanın Vil Solivyes olduğunu ispatlamak zorundadırlar nitekim böyle bir durum 

1 - Her an Vil Solivyes'e sorulabilmesi özelliklerindedir.
2 - Bunun kanıtı olarak gerçek Vil Solivyes'in bilinçli ve farkında olarak verdiği kararlarla yazdığı bilgisidir ve bunun yazıldığı ana kadar kanıtlarıdır.

Bu iki madde bütün bilgi ve duyular tarafından bilinerek uygulaması yapılır ve gelen tesir ve etkilerin uygulamaları etkilerde bulunulamaz. Bu bilgi, bu içerikleri ile işini en iyi şekilde yapar ve gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes sonrasında bütün dünya hayatındaki bu sorunları olan varlıklarınkini de yok eder ve çalışması sürer. Bu bilgiyi varlıklar kendilerine uyarlayarak ancak kullanabilirler, bu haliyle Vil Solivyes için çalışan bilgi onlar içinde zamanı gelince bu işi yapacaktır ancak o haliyle de sizinle ilgili olur.

23 Nisan 2021 Cuma

Vil Solivyes Sevgi Çiçekleri - Sevgi Gibi Çok Renkli Çiçekler....
Obsedörler Yok, Bu Bilgiler Hakikat Ama...

Obsedörler Yok, Bu Bilgiler Hakikat Ama...

Evet obsedörler yok, bu bilgiler hakikat ama herkeste ve dünya yaşam alanı sisteminin her bölgesinde kalan obsedör tesirler var hala ve benim duyularımda da bulunmaktadırlar ve bu sebeple bu kadar bilgi ve içerik olmasına rağmen ilgisizlikler söz konusu olmaktadır. Varlıklardaki tesirler, onların dikkatini almaktadır, onlara bu çalışmaları unutturmaktadır, görmemelerini sağlamaktadır ve kendilerindeki tesirler, sanki obsedörlerden kalan askerler gibi hala çalışmaktadır. 

Bu sebeple bir çok tesir bilgisi ve video uygulamaları ile sizleri tesirlerden arındırmaya çalışıyorum ve sizlerde, çevrenizdeki insanlara anlayabileceği şekilde bu hakikat bilgilerini bildirenler olmalısınız çünkü O söylemese bile, sen bunların hakikat olduğundan emin olduysan, O'nun yerinde sen olsaydın, sana söylemesini, biran önce seni aydınlatmasını istemez miydin?  Hiç farkında bile olmadığı belki de düşünsel alanların etkisi ile belki de bir çok tesir söz konusu olarak yada onlardan kalan yanlış alışkanlıklarla bu bilgilere uzak yaşamak hali içindedir ve gerçekleri anlayanlar onlara bu konuda öncü olarak, bazı bilgileri okumasını sağlayarak sonrasında bilgilerin onları düzene sokması aşaması ile onları baş başa bırakabilirler, tıpkı kendilerine olduğu gibi... Ki yardımlaşmak, birlik ve beraberlik ve daha nice erdem bunları uygulamakla ilgilidir. Yoksa hakikat tek olan bilgisi ile eninde sonunda tüm alanlara kendisini ifşa edecektir. Ancak sen bu davranışınla hakikate uygun yaşamış olarak bir durumda olursun ve anlamanın, bilmenin, onlardan önce olarak bir anlayışsal yerde bulunmanın imkanlarını dağıtmış olursun. 

Ne Mutlu... Bu fırsattır aslında... Kim bilir kaç kişi hala o tesirler yüzünden sürekli unutma ve bilememe hali yaşıyorlardır... 

Tesivsi / Bir Tesir Temizleme ve Yok Etme Bilgi Mekanizması... Vil Solivyes

Bilgilerin Arasında Bulunan Bir Çok Tesir Yok Eden ve Temizleyen Bilginin Dışında Kendi Varlıksal Alanlarım İçin Hazırladığım ( Sizin de Kendiniz İçin Kimselerde Olmayan Bu Gibi Bilgileri Hazırlamanızın Sizin Faydanıza Olacağını Belirterek ) Tesivsi İsmindeki Bir Tesir Temizleme ve Yok Etme Bilgi Mekanizmasının Bilgisini hem Uygulama Yapması İçin Hem de İsteyenlerin Varlıksal Alanlarında Gereken Şekilde Çalışması İçin Yayınlıyorum...

Bu bilgiler bütünlüğü mekanizması, tesirlerle ilgili olan bütün bilgilerin çalışma hallerini ve içeriklerini bilerek onların görevlerini kendi yapısında bulundurur ve bütün tesirleri, etkileri ve buna benzer oluşumları bularak onları varlıksal alanlardan yok eder. 

Tesir, bir oluşumun içine yazılan bilgilerin bu oluşumla bütün olması sonrasında enerjetik bir uygulama hali alarak çalışma içine giren bilginini enerjiyi kendi içeriğindeki bilgiye göre kullanılması durumudur. Normalde böyle bir durum olamaz. Enerjilerinde bilgileri vardır ve onlar kendilerini savunurlar ancak en başından bu saldırıyı sizin kendinizin yaptığı yalanı gibi saçmalıklarla bilgilerimizi, enerjilerimizi, bizi kandırmışlardır.

Etkide aynı anlamdadır ve diğer ismi değiştirilmiş ve aynı görevi yapan şeylerdir. Obsedörler uyanıklık olması için aynı görevleri yapan şeylerin isimlerini değiştirmişlerdir ve kimi tesir, kimi illüzyon, kimi enerji şeklinde aslında içeriğindeki bilginin uygulanması amaçlı oluşumlar hazırlamışlardır. 

Bu örnekle içinde bilgi olan bütün oluşumlar, ki bilgisi yoksa zaten oluşumun kendisi zaten tesirlerle ilgili değildir yada başka bir durum vardır. Gizli bilgilerle bu durumu saklamaya çalışmakta onların ayrı bir oyunudur. Bizim için önemli olan ve en belirleyici gözlem durumu varlığa ait olmayan bilgilerin olmasıdır ve zaten bizde tesirler ve etkiler oluşturmak yasaktır. 

Yani bir oluşumun içine bilgi ekleyerek her hangi bir şekilde etkilemesi amacıyla bilgiler kullanılmaz. Bilgilerimizin kendilerine ait etki etme durumları vardır ve bu, bu şekilde bir etki, tesir yoluyla olmaz, tesirler ilgili alanın yapısını değiştirmekle ilgilidir ve bizim bütün ilgili olan alanlarımızın yapısı da bellidir, değişmemelidir..

Olsa bile yaşam halinde bu gibi oluşumlar için kesinlikle bilgilerimiz yazılı olmalıdır ve bunun çok gerekli ve mantıklı bir açıklaması olmalıdır. Ancak şu durumda bütün tesirler ve benzeri şekilde etkiler, tamamen obsedör kaynaklıdır. 

Kimileri varlığın üslubunu kullanılarak hazırlanmıştır ve buda onların başka bir oyunudur. Bunları sanki Vil Solivyes hazırlanmış imajı vermek hazırlamışlardır. Bu durum tamamen Vil Solivyes yaşam haline saldırı, zarar vermek amacı ile uygulanmaktadır. Biz olmasını istediğimiz her şeyin bilgisini yazmaktayız ve bizim yazmadığımız bilgilerin yaşam hali alanımız içerisinde bulunması söz konusu olamaz. 

İster mikro boyda, ister içeriğinde çok fazla sayıda tekrar derece bilgileri olsun yine de bizimle ilgili olma durumunu yaşayamaz ve bu şekilde nerede olursa olsun ortaya çıkmak durumunda kalırlar. Çünkü yaşam hali içindeki bütün bilgilerimizin ve oluşumlarımızın bilgisinde ve farkındayız ve onların dışında olan bilgiler, oluşumlar şeklinde bütün tesirler ve etkiler ortaya çıkarılabilir. 

İçeriklerinde mutlaka bilgi olmak zorundadır yoksa zaten etkileme imkanı bulamazlar. İşte bu şekilde olan bilgiler durumu bu bilgiler bütünlüğü için bir uyarı, sinyal, algılama durumu yaratır ve nerede olursa olsunlar, ne zamandan bu yana olursa olsunlar onlar bulunur ve gereken çalışmalar yapılır ve yok edilir. Kimileri bizim enerji ve güçlerimizin içerisine sinmiş bilgiler olabilmekte ve bizim oluşumlarımızı kullanmaya çalışmaktadırlar ve bu şekilde olan durumlarda ait olmayanlarla ait olanlar itinalı de bir şekilde ayrılır.

Bu gibi tesir ve etkilerin içeriğindeki bilgilerin hiç bir yaptırım gücü yoktur. Bu bilgi, bu gibi bilgi ve etkilerin bilgilerinin boş bilgi olması durumunu yaşatır ve yaşam halimizce tanınmayan, hiç bir kaynağa bağlı olmayan bu bilgiler gereken şekilde yok edilir. Genellikle, hatta tamamen kötü bilgi olarak adlandırdığımız bilgiler şeklinde olan bu tesir ve etkiler, yaşam haline ait olmaması durumu ile zaten başlı başına bir yaşam haline ters bir durum yaşatmaktadır. Varlıklarımızda bize ait olmayan hiç bir şey kalamaz, olamaz.

Bu gibi tesir ve etkiler, yapısı itibarı ile tamamen sevgi bilgilerine aykırı oldukları için sevgi bilgilerinin etkisi ile de zaten yok olmak zorundadırlar. Kendilerini yasaklayan bilgilerin duyu olduğu bir varlıkta,  zaten var olamazlar. 

Ancak obsedör bir saldırıdan çıkan Vil Solivyes'in bütün alanları bu gibi tesir ve etkiler açısından sürekli aranır, denetlenir, her hangi bir şekilde etki fark edildiğinde kaynağı bulunur ve yok edilir. 

Bu amaçla hazırlanmış daha önce uygulamada olan bazı bilgilerimiz içeriği düzenlenerek son yapılanma bilgilerine uygun halde bu bilgiler bütünlüğünün çalışmaları şeklinde Tesivsi bilgileri olarak kullanılabilir, kendi amacına uygun ve iş görmesini kolaylaştırıp, profesyonelleştiren diğer bilgilerin açıklama ve imkanlarını isterse kendi tanımlarına katar ve çok daha kapsamlı bir uygulama halini alır...