Sevgi her şeyden güçlüdür Valerian.... ( Valerian: Bin Gezegen İmparatorluğu )

3 Nisan 2021 Cumartesi

♫ Caz, Blues Müzik, Down by the Riverside, E's Jammy Jams, Jazz, Blues M...

Bir Bilgi: Obşeyta: Şeytanilik ve Obsedörlüğe Karşı Sarsıcı Bir Set Bilgisi - Vil Solivyes / Aydınlatıcı Bilgiler, Anekdotlar

Obşeyta: Şeytanilik ve Obsedörlüğe Karşı Sarsıcı Bir Set Bilgisi

Obşeyta, şeytanilik ve obsedörlükle ilgili olan, içeriğinde olumsuz eylemleri yaşatan bu varlıkların, organizasyonların, alanların, oluşumların tamamen obşeytanın var olması ile ilgili olarak kendi yapılarının bozulması gibi bir durumu yaşamalarının söz konusu olduğu, bilginin ve gücün bütün iradesinin bu konuda obşeytada olduğu, her hangi bir şekilde varlıkların içinde veya çevresinde veya yaklaşmakta olan veya bizimle ilgili olarak bir durumun söz konusu olduğu kötülükler, şeytanilikler, obsedörlükler, istilacılık gibi eylemler, savaşlar, bilmediğimiz ama bizi ele geçirmek isteyen amaçları olanlar ve onların adı konmamış yapıları, her ne olursa bize zarar verme eğiliminde olan her şeyi algılayarak, onlarla ilgili hem bir set olarak yaşanan alanlara girmesine, yaklaşmasına engel olur, bu itici bir kuvvet, obşeytanın olması ile kendi amaçlarının ve yapılarının bozulması gibi bir saldırı metodu ve bizimle ilgili her şeyi sonsuza kadar unutmaları gibi birde obşeytanın savunma taktiği, sonrasında yaşam yerlerimizdeki ilgili bütün alanlar bilgilendirilme etkileri ile ve gereken şekilde önlemler almak için çalışmalar yapılır. Obşeyta, aşılamaz, geçilemez, hiç bir zarar verici silahların ve etkilerin, bilgilerin, bombaların, düşünsel alanların yada varlıkların aşamayacağı bir set, duvar, engel, kalkandır. Bu tamamen yaşamlara zarar vericilere ve onların oluşumlarına karşı bir çalışmadır. Obşeyta, hem onları uzaklaştırır, yaklaşılmaz ederken, hem de onlarla ilgili olan her şeyin yaşam alanına girmesine engel olur. Kendisine özel bir algı metodu ile yaşam alanına ve yakın çevresiyle, ilgili olabilecek olan dışsal konumlarımızla ilgilenir, kendisine göre bir çalışma alanı oluşturur ve bu özellikleri ile ve kendi yapısının daha da iyi olması için eklenmesi gereken bilgiler varsa kendisine merkez varlığın bilgi ve tecrübelerinden bilgilerde ekleyerek gereken şekilde çalışır. Obsedörleri, şeytanileri, kötüleri, olumsuzları yok eden, yaklaştırmayan, uzaklaştıran ve kesinlikle yaşam haline gelmelerine engel olan bir set, koruma, engel, aşılamaz kuraldır. 

Böyle bilgiler obsedörlerin en korkutucu buldukları ve onları kaçıran özellikleri ile iyi varlıklar için fırsattır, ve bu bilgi bu alanda varken bu alanın hitap ettiği bütün gerçekliklerden, alanlardan, boyutlardan, görmelerden, duymalardan, algılamalardan bu gibi obsedör ve şeytani varlıkları yok edici ve kaçırtan etkisi ile kesinlikle bu alana ve alanlara yaklaşamaz hale gelmelerine neden olur. Bu bilginin varlığı, bilgi çalışmasa bile otomatikman bu etkileri verecek şekilde bir yapılanma halindedir.

Bir Bilgi: Hiçlik Alanı ve Yapısının Kullanımı Ve Varlıkları Koruyan Hali - Vil Solivyes / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Hiçlik Alanı ve Yapısının Kullanımı Ve Varlıkları Koruyan Hali

Hiçliklerin içerisinde bilgilerin olmadığını ve bilginin olmadığı alanların hiçlik olduğunu ve onların bu yapısının içinden kesinlikle geçilemeyeceğini ve bu şekilde bir oluşumla sarılmış olan yaratılışında bir hiçlik alanı içerisinde olduğunu ve bilgilerin oluşturma gücünü de hesaba katarsak, bilginin iradesi kanununu, ve özgür iradeye uygunluk arayan haklılığı ve evrimsel gelişim süreci, işte sizlerde aslında görünmeyen alanlarda varlıklarınız çevresine hiçlik alanlarını kapatabilirsiniz ve bunu, bilgilerinizin uygulamaya geçmesi ile sevgi varlığı olduğunuzda ancak tam olarak algılayabilir ve bu seviyeye geldikten sonra hiçlik alanlarınızı kendinizi kötülüklerden korumak için kullanabilir ve kötülüklerinde bilgilerle ilgili yapılanmalar olduğunu hatırlarsak, hiç birinin geçebilmesi mümkün olmaz ve bu hiçliklerin bilgisini de siz oluşturduğunuz için siz o bilginin merkezi olan iradesiniz ve bu iradeniz tamamen yaşanan olaylarla ilgili olarak size sorulmuş gibi bir soru sorma sistemi ile konular hakkındaki bütün cevaplarınızı alabilmekte ve oluşturulan hiçlikler bu sebeple siz yok etmeyi kabul etmediğiniz sürece kalırlar, sizin bilgilerinizin uygulamaları olurlar ve bu hiçlikler bilginin olmadığı alanlar olmakla birlikte var olma hali yaşayan varlıkların içerisinde bulunduğu hiçlik ise içerisindeki küre alanda kesinlikle yok olma hali olarak tanımlanan yaratıkların kendilerini ve özelliklerini ve bilgilerini ve mekanizma ve uygulamalarını bulunduramayan özellikleri ile bir anti obsedörlüğü, onu oluşturan bilgiden alarak yapılandırır... 

İçerisini bu gibi bilgi ve oluşumlara ters bir yapılanma olarak yapan bilgisi orada ancak sevginin bir enerjisinin yaşanması ile ve bilgisinin bu şekilde sevgiye göre uyumlanması sayesinde, hem hiçlik alanlarının içi de tamamen onlara yabancı bir yaşam alanı durumu gibi olur hem de bizim bilgilerimizin içerisinde oluşturulan bütün alanların merkezinde olan Vil Solivyes, kendisindeki sevgi enerjisini bu alanın her yerine dağıtmayı ve alanı tamamen kaplamasını seçerek Sevgiyi Tamamlayan İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü şeklindeki bilgilerin oluşturduğu yüksek sevgi gücünü ve yasakların oluşturduğu engelleri içeriğinde barındırarak bu gücüde Vil Solivyes'in iradesinden alarak kendi varlıksal alanının bütün alanlarında yaşatır ve bu bilgi mesela, bu konudaki bir yaptırım olarak kalır. Aynı zamanda hiçliğin dışarı bakan kısmını sonsuz yaparsanız o zaman sizi her şeyden ayırabilen özellikleri ile var olur. Ve kötülüklerin bulunduğu yaratılışlarda sizlere ulaşamaz olur. Sonsuz bir hiçlik içinde güvenle var olan sevgi varlığı olarak bulunursunuz.

İşte bunun gibi bilgilerle varlıklar kendilerini hiçlikler ortasında şekillendirerek bütün tehlikelerden korunurlar ve sevgi varlığı olmayı da başararak, kötülüklerin kendilerine ait olan alanlardan yok edilmesini sağlarlar.

2 Nisan 2021 Cuma

İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü

Sevgiyi Tamamlayan 
İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü
Anekdotlar
Aydınlatıcı Bilgiler
Felsefi Tanımlar

Vil Rara De Erdemsel Özelliği - Vil Rara De Nasıl Bir Erdemdir? - Vil Rara De'nin Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Vil Rara De Erdemsel Özelliği - Vil Rara De Nasıl Bir Erdemdir? - Vil Rara De'nin Felsefi Tanımı

Vil Rara De, varlığın iradesinin bilgisini, yaptırım gücünü, Obsevaş Erdemsel Özelliğinin bilgisini ve anti obsedör uygulama halini, Nopes Erdemsel Özelliğinin bilgilerini ve uygulama halini ve Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliğinin bilgilerini ve uygulama yöntemlerini içeriğinde barındırarak bu dört erdemden oluşan bir karışımla kendi yeni yapısını oluşturur ve ortaya çok daha başka özellikleri olan yeni bir erdem çıkar. 

Özgür İrade, İrade Duyusal Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler
İradenin tek ve en yaptırım gücü olarak sayıldığı varlıksal alanlarınızda özgür irade kavramını her an sizinle ilgili olarak yaşatması özelliği, etkileme gücü olarak irade, özgür irade erdemsel bilgisinin etkilerini ve uygulama gücünü gerektiği zaman ilgili olan alanda artan özelliklerde bir yapılanma ile zorundalıkları ortaya çıkarabilme halini yaşatabilir özellikleri bulunur. varlıkların bu bilgiyle bu erdemsel özelliğinin çalışma şeklini yapılandırarak, varlıksal alanlarınızda iradenizden kaynaklanan uygulanmayan sorunların olması durumunda bir set gibi, varlığın merkezi olan sizin uygulanmasını istediğiniz yaptırımların geçerli olması için gereken şekilde çalışır ve bu iradi gücün uygulanma durumu, enerjetik gücü hesaplanmış olan iradenizin orantılarla kendisini daha da kuvvetli yaptırımlar uygulatabilmesi haline getirerek, sizin, iradenizin kesinlikle kabul etmeyeceği konularda aşılamaz bir duvar olur., set olur, imkansızlıklar ve aşılamazlıklar için Vil Rara De'nin içeriğindeki bu iradi güç, gerekeni yapacak şekilde bir yapılanmayı sağlar.

İradenizin teslim edilmesi gibi kavramların bu erdemsel özelliğin olması durumunda hiç bir anlamı kalmaz. İradenin teslim olması durumu, bu erdemin yaşatıldığı varlıksal alanlara yaklaşacak şekilde bir yapılanma içinde bulunamaz, nitekim bu bilginin varlığı bu kavramı yok eden ve asla kabul etmeyen özelliklerdedir. İradenin tek kontrolü varlığın merkezi olan kendisindedir, yani varlıkta ve bunu da kimse etkisi altına alamaz. Bu imkansızdır der bu erdem, bu iradi gücün etkisi ile ve varlığın kendiside bu bilgisinden etkilenerek konusu ile ilgili olarak bir anlayış kazanır.

Obsevaş Erdemsel Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler
Obsevaş erdemsel özelliği ise içeriğindeki anti obsedör bilgileri ve uygulama yöntemlerini bu erdemsel özelliğin yapısında bulundurarak Vil Rara De'nin aynı zamanda bir anti obsedör erdem olması ile ilgili olacak şekilde bir yapılanma içinde olmasını sürekli kılar ve bu durum, iradenin de içerisinde bulunduğu bir erdemle bir bütün şeklinde uygulamaların neticeleri ve sonuçları olarak yaşanacaktır. Obsesyon ve İrade, Özgür İrade, iki ayrı ancak ikisi de aynı alanlardan ilk saldırı altında kalan varlıksal özelliklerdir ve bu erdemler yada duyular yada bilgilerin sayesinde ikisinin de birbirleri ile bu konu hakkında bir bütün olacak şekilde yapılandırılması ve gereken şekilde çalışmalar yapılması ve bu bütünlükle çok daha başka bir algılama ve anlama özelliğinin ortaya çıkması, çalışan bilgisel oluşumlar şeklinde varlıksal alanlarınızda bulunur.

Nopes Erdemsel Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler
Nopes erdemsel özelliği de bu erdemin içeriğinde bulunarak içeriğine bilgilerini ve uygulamalarını ekler ve pes etmeden, mücadeleci gücü sayesinde, ve sevgiyle uyumlu olan amacının gerçekleştirilmesi için yapılması gereken etkilerin sağlanması şeklinde zor bir çalışma halinde bulunulacak olunursa, Vil Rara De, Nopes'in caydırılamaz destekleyici bilgileri ve etkileri, diğer bilgilerin ve bir bütün olarak Vil Rara De, sürekli olarak en iyi bilgisel halinde ve erdemsel özellik şeklinde varlığın uygulamasını yapmasını sağlar.

Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler
Hakik erdemsel özelliği ise Vil Rara De Erdemsel Özelliğine, hakikatin bilgisini edinebilmesi ile ilgili olarak kendi bilgisini ve uygulama yöntemlerini eklemiştir ve Vil Rara De, uygulamalarında kendi kendine ilgili olduğu konuların hakikatini bilmekle ilgili olarak her zaman bir farkındalık yaşamak zorunda kalır ve kandırılamazlık, olayların gerçek yüzlerini anlama özelliği kendisinde bu erdemsel bilgi sayesinde yaşar.

Vil Rara De Erdemsel Özelliği
Ve bu dört erdemsel bilgilerin bütünlüğünden oluşan yeni erdemsel özellik olan Vil Rara De Erdemsel Özelliği, sizi kötülüklerden korumak ve iradenizin ve amaçlarınızın uygulayıcı olması ile ilgili olarak ve her zaman bu konuda gerçekleri yaşamanızı sağlayıcı özellikleri ile varlıksal alanlarınızın en güven verici koruma ve güvenlik bilgilerinden biri olur. 

Bu erdemin içeriğindeki diğer erdemlerin bilgilerini bir araya getirip ve onların uygulamalarını sürekli olarak tek bir oluşum içinde uygulamada olduğunu ve bu durumun kendisinde yeni bir bakış açısı ile olayları inceleyebilme imkanlarını da oluşturduğunu, ve bunu da tamamen ihtiyacı olan konularda o konuya özel olarak çareler bulabilmekle ilgili farkındalık edinmek şeklinde, bu dört bilginin birlikte oluşturduğu güç, ona ihtiyacı olan erdemin özelliklerini de gereken zamanlarda ortaya çıkarılarak kullanılması ile ilgili imkanlar yaratır. 

Bu neye ihtiyacının olduğunu anlaması ile onun olması ve sonrasında yeniden o özelliğin kaybolması şeklinde bir yapılanma ile aslında içeriğinde sorun olarak karşılaşılan durumların bu erdemsel gücü, kendi varlıksal alanlarında uygulatan ve yaşatılmasını sağlayan varlıkların, duyuları, kendisi, bilgileri, önemsedikleri ve varlığında olmasını istediği şeyleri, kesinlikle bu erdemsel özellik tarafından kontroller edilerek denetleme ve nasılları öğrenme, cevapları ile varlıksal alanlarınızı sizinle, size ait ve sizin yönetimsel merkezlik konumunuzu sürekli koruyacak şekilde çalışır. 

İradenizin dışında başka bir iradi gücü kullanma özellikli olan ve iradenizde gözü olan obsedörlerin de olması ve onlar içinde obsevaşın bulunması ve kandırılamaması özellikleri ve pes etmeden mücadeleci bir çalışma disiplini ile varlıksal alanlarınızda bu tanımlarda bahsedilen enerjetik gücün olmasını sağlar ve bu güç bile, kendisinin var olması ile anlamlarını yaşatacak şekilde oldukça güçlü bir uygulama halini açığa çıkarır. Aynı zamanda bu erdemsel özellik, içeriğindeki tanımlama sonrasında sizin de aynı şekilde Vil Rara De gibi bir erdemle ilgili olarak karakteristik bir hal yaşamanızı ve uygulamasını takip ettiğiniz zamanla dilerseniz duyusal özellik olduğunda sürekli olarak bu şekilde güvenli ve aşılamaz ve gerçekleri bilmekle ilgili olan ve iradesinin tek kontrolünün kendinizde olduğu bir anti obsedör olma halini sürekli yaşar olursunuz...

Anlamak Duyusal Özelliği - Anlamak Nedir? - Anlayış Nasıl Olur - Anlayışın Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Anlamak Duyusal Özelliği - Anlamak Nedir? - Anlayış Nasıl Olur - Anlayışın Felsefi Tanımı

Anlamak, bir konuyu, olayı, bilgiyi, tecrübeyi, durumu tüm hatları ve yönleri ile, içeriği ile bilebilmek, kavrayabilmek anlamını yaşayabilmemize neden olan düşünsel bir bilgiler bütünlüğü kavramıdır. Ve bir çok duyusal özelliğin bütünlüğünden çıkan sonuçlarla bir anlamın ortaya çıkması hali yaşanır ki, işte bu anlam, varlıkların duyularındaki bilgi ve tecrübelerin yapısına ve seviyesine göre ilgili olduğu konuyu anlaması konusunda yetenekli olmasını sağlayıcı sebepleri yaratır. Bir varlığın daha fazla duyusu varken diğer varlıkta o duyular yokken, duyuları fazla olanın anlama kapasitesi ile diğerinin ki aynı olmaz ve anlamlar, tanımda da bahsedildiği gibi oluşumların ve ortaya çıkan bilgilerinin ne demek istediğini bilebilmekle ilgilidir. Anlamak, sonrasında uygulamalarla çok daha iyi anlamayı sağlayan bir etkiyi yaşatan şekilde kendi bilgi ve tecrübesini bu uygulamalar ve tecrübe edinmeler sayesinde güçlendirir, ve bu varlığın anlama bilgisine ve tecrübesine, kapasitesine, duyusal özelliğinin çalışma yapısına faydalı olan bir çalışma olur. Bu gibi uygulamalar ve tecrübeler olmadan sadece bilgilerle yada çok daha anlaması dar bir çerçeveden sağlanan araçları kullanarak bir şeyi anlamak durumu, varlığın duyusal olarak donanımlı olması ile ancak mümkün olabilir. 

Bir oluşumun yapısına dair bütün bilgileri hemen anlayabilmek gibi kavramlar vardır ve duyusal özellik bu şekilde varlıkların bilgi ve tecrübeleri oranında onlara anlama kapasitesi ve anlayış katacak şekilde bir çalışma içinde bulunur. Bir şeyi anlayabilmek çok önemli bir konudur. 

Günlük yaşamımızda bizim hiç fark etmediğimiz bir çok davranışımızı, bu anlama duyusal özelliğimiz sayesinde uygulamaktayız ve mesela, yolda size birinin adres sorması bile ne sorduğunu, nereyi sorduğunu anlamak gibi bir durumun yaşanması ile mümkün olabilir ve bu duyusal özelliğiniz sayesinde belki de adres soracak olan kişi çok uzaktan size doğru gelirken bile elindeki adres defterini görerek, size yaklaşmasına bir anlam getirerek hemen durumu anlayıp cevap verirsiniz ve işte bu gibi anlama özelliğiniz tamamen duyusal özelliğiniz şeklinde bulunduğu için hemen işlem yapmakta ve uygulaya bilmektesiniz. Bu durum aslında kolay bir özellik değildir. 

Bir şeyi anlamak için onu görmek, yada duymak, yada tecrübe etmek, bilgisini az çok bilmek, anlamlandırmak gibi bir çok yapısına göre uygulamaların yapılması gerekmektedir ve bu kadar çabuk sürede bu durumu size yaşatan nedir? Karar verme mekanizmanız gibi bu duyusal özellikte kendisinin oldukça önemli bir faktörünün olması şeklinde varlıklarda tezahür etmiştir ve anlaşılması gereken konu ile ilgili olunca, ilgili bütün duyuların bilgi ve tecrübesini edinerek varlığa anlam bilgisini verir ve varlıklar bu bilgi ile olayları, durumları, konuları anlamlandırırlar.

Bir şeyi anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak, o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta demektir. Anlamak, aynı zamanda bir şeyleri yaşamadan da anlayabilmek kavramına da temas ettiği için, gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranların duyularının oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Genellikle olaylar, bilgiler, kavramlar yaşanarak ve uygulanarak çok daha iyi anlaşılabilir olur ancak o olayın açıklaması olan bilgilerin ne demek istediğini, yada görüntülerin tam olarak ne anlatmak istediğini anlayabilen varlıklar için bu durum yaşayarak öğrenme zorunluluğunu kolaylaştırır yada gereksiz kılar. Bir şeyi anlamak için o şey ile ilgili elimizde gereken bütün bilgiler ve verilerin olması gereklidir. 

Bu şekilde bir imkanın olması sonrasında anlayamadıklarınızın nedenlerini bularak ve anlayabildikleriniz üzerinden de anlayış duyusal özelliğinizin ve duyularının seviyesini algılamak gibi kontrolleri yapabilirsiniz. Bir şeyi anlayamıyor isen, ya o şeyde eksik bir bilgi ve tecrübe vardır ve anlayışınızı zorlamaktadır yada sizin duyusal ve erdemsel bilgi ve tecrübelerinizdeki eksiklikten kaynaklanan durumunuz anlama duyusal özelliğinizin bir sonuç ortaya çıkaramamasına neden olmaktadır. Bu iki durumdaki eksiklikler yüzünden anlamak konusunda sorun yaşadığımızı bilerek sizlerde hangisinin olduğunu anlayarak, anlayışlarınızı ve duyunuzu bu konuda geliştirmek için duyusal ve erdemsel bilgilerle varlıksal alanlarınızı yapılandırıp, anlama kapasitenizi güçlendirebilirsiniz. Yada sevgiye uyumlu olan yeni bilgiler ve tecrübelerle kendinizi geliştirerek anlama duyunuza gereken eksiklikleri katabilirsiniz.

Hüzün Erdemsel Özelliği - Hüzün Nedir? - Hüznün Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Hüzün Erdemsel Özelliği - Hüzün Nedir? - Hüznün Felsefi Tanımı

Hüzün, bir durum yada olay yada konu yada çalışmalar sonrasında ortaya çıkan ve genellikle zor ve problemlerin içinde bulunduğu durum yada olaylardır bunlar anlam olarak... ve bir mücadelenin başarılı bir şekilde aşılmış olması hali yaşanmıştır ancak hüzünle ilgili olan varlık, bu zor ve problem olan durumu aşmıştır, sorunlarını bitirmiştir ve bu yaşananlar kendisi için çok önemlidir ve işte bu anlamlar bütünlüğü kendisi için oldukça anlamlı şeyleri ifade eder ve sonucunda ortaya çıkan bu anlam, içerik olarak erdemsel bazı bilgilerin özelliklerinin uygulanması sonucunu da doğurur ki, mesela mücadele, mesela azim, mesela cesaret, mesela çalışmak, ve bunları hakkıyla yaptığını anlatan hatıralar ve anılar ile bu durum, sonrasında hüznü yaşayan varlığın başardığı erdemlerin kendisinde yaşattığı anlamlara göre içeriği de değişen ve genişleyen özellikli olarak ortaya çıkar ve kendisini hüzün denilen bir duygu ve hislerin yaşandığı algılamalar içine bulur ve bu sırada, hüznüne sebep olan olayları, konuları, durumları düşünür ve bu düşünme hali, hüznün ortaya çıkma sebepleri olan erdemsel özelliklerdeki bilgi ve tecrübeler sayesinde olduğu için, yeniden ve tekrarlanan etkileri ile hüzün yaşatılmaya devam eder ve sanki, sobaya odun atmak gibi hüznü uzatma anlamı, çok daha kolay açıklanabilir olur, erdemsel düşünceleri odun sayarsak....

Ve yine hüzün hissi ve duygusal algısı da, huzur gibi yapılandırılarak yaşatılabilir özelliklerdeyken, bu dünya yaşamında hep bir şeylerin olması ile ortaya çıkması gibi bir şartlandırma bilgileri ile etkileşim içine sokulmuşlardır ve aslında bu güzel hüzün duyguları ile mutlu göz yaşlarının ( güzel ağlamak ) ortaya çıkması, çok anlamlı düşüncelerin içinde keyifle ve daha duygusal ve içten yüzmek, yaşanılası ve anlamlı bir erdemin hissini ve duygusal halini varlıklara yaşatır.

Hüzün duygusu, hissi öyle samimi ve anlamlı bir içerikle varlığı etkiler ki, geçmişinde yaşanan hatalı olan varlık ve olaylar önemsizleşir. Hüzün, varlığa içtenlik ve duygusallığı çok daha çabuk algılamak ve yaşamak gibi özellikler katar ve bu halleri ile yaşanılası bir erdem halinde, oldukça kıymetli ve kendisine ait enerjetik oluşumu ile varlıklar için gereken zamanlarını güzelleştirir.

Bir şeylerin aşılmış olması ve kendisinin bunun başarını olması durumları hatırlandıkça, O'nu hüzünlü bir hal içine sokacak anlamlar ortaya çıkarıldıkça, hüzünlü hal devam edecektir ve hüzün sırasında düşüncelere dalan varlık, hüzün konusunu gözden geçirir, yaşananları gözden geçirir, olanları inceler, film şeridi gibi izler, hüzün duygusu O'na kendi anlamını yaşatırken sanki varlığı tebrik eder, bu görüntüler ve sonrasında başarılı olmasından gelen anlamlar ve hepsinin ortaklaşa bilgisi ve anlamları, hüznün hissedilmesi için gereken bilgiyi oluşturur ve duygularına yansıyan hüzünsel durumları varlıklara yaşatır. Buda mutluluk gibi huzur gibi sadece kendi tadına özel bir anlamı olan duygu ve hislerin yaşanması halidir. Ve bu farklılığını ortaya koyacak şekilde kendisini hepsinden ayıracak özellikleri bulunan ve yaşandığı zaman kendisinin hüzün olduğunu ispatlar şekilde bir algıyı yaratan ve bu hali ile erdemler arasında yerini alan kıymetli bir erdemsel özelliktir. 

Yaşamı kıymetlendiren, değerli kılan, varlığın kendisini hisler ve duygular bakımından verimli halde algılatan, duygular ve düşüncelerin bir kontrol şeklinde uyumla varlığa hüzünler sırasında yaşatıldığı, oldukça güzel bir erdemin varlıklarda yaşanması halidir. Ve hüznün, bu tanımlarla anlamları ortaya çıkmış olur ve yaşadıkça nasıl bir erdem olduğunu daha iyi anlayarak ve dünya şartlarındaki zorlukların aşılması gibi engelleyici nedenlerin olmadığı zamanlarda da yaşayabilmek adına çalışmalar yapabilirsiniz. Sizin için hediye mahiyetinde bir erdemdir ve yaşanmışlığının tadı kendisine özeldir.

Huzur Erdemsel Özelliği - Huzur Nedir? - Huzurun Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Huzur Erdemsel Özelliği - Huzur Nedir? - Huzurun Felsefi Tanımı

Huzur, bir sonuç olarak yaşanan ve öncesinde bazı olayların yaşanması gibi yada hatırlanması yada huzurun ortaya çıkması için sebep olması gibi bir uygulamanın yaşatılması ile ancak yaşanabilir özelliklerde bir yapılanma ile dünya şartlarında algılayabilmemiz sağlanmıştır. Bu algılanan şey, mesela önemli bir konuda başarı göstermesi sonrasında bu başarının üzerine kendisini doğru bir yolda olarak algılaması ile çevresinde barışın, dozunda ve sakin bir mutluluk halinin ve sükunetlik içinde bir düzenin olduğunu anlayabilmesi yollarıyla ortaya çıkan hislerin, başarı gösterdiği konuyla bir alakada kurulduğu düşüncelerin ve hayallerin etkilerinin keyifle hatırlandığı anlarda, yaşamın doğru bir halinde bulunduğunu kendisine hissettiren özel bir anlayışın da bu algılar sonrasında ortaya çıkmasıyla ve bu toplam tanımı ifade eden bilgilerin, hisler ve duygular yoluyla yaşanarak tanımlanması, huzur erdemsel özelliğini felsefi olarak açıklamış olur. Genellikle huzurlu anlarda varlıklar kendilerini huzurun yaşandığı ana uygun olan düşüncelerin ve hayallerin içinde bulurlar. Bir anlamlar bütünlüğü ile huzurlarını yaşamayı uzatırlar. Başarılarını, yaptığı iyilikleri, kendisinin iyi bir varlık olduğunu anlayabilmesine kadar bir çok konuda iyilikler üzerine düşünceler içinde olur ve bunun sebebi huzurun ortaya çıkması ile ilgili olan erdemsel uygulama yöntemidir. Mutluluk gibi kendisine özel bir algılanma hali vardır. Normalde bu erdem, öncesi ve sonrası gibi olayların etkileri olmadan ortaya çıkabilir özelliklerdedir ve direk olarak hissinin tanımlanması ile yaşatılabilen şekilde iken Dünya şartlarında huzuru bulmak adına yapılmayan çalışmalar ve uğraşlar kalmamıştır. Çünkü huzur, en büyük anti obsedör oluşumları yok edici hisleri ve algıları ile kötülüğün zıddı olduğunu yaşatan ve ispatlayan özelliklerdedir. 

Kötü varlıklar kesinlikle huzurlu olamazlar, yaşamlarındaki yanlışlıklar yüzünden huzur erdemi onları terk etmiştir ve sevgiyle uyumlu olan ve olmaya çalışan varlıkların yaşayabileceği şekilde bir oluşum olarak ve var olmaya oldukça kıymet katan, yaşanılır kılan, sorunsuzluğu tanımlayan hisleri ve algılamaları ile var olma özelliği yaşayan varlıkların yaşamlarında olması gereken oldukça özel ve faydalı bir erdemdir. 

İçeriğinde sükunet, barış, dozunda ve sakin bir mutluluk hali, sorunsuzluk, başarılı ve doğru bir varlıksal hayatı yaşadığını hissettiren bilgi ve tecrübelerin hepsinin birden enerjetik olarak varlığın kendisinde ortaya çıkması durumudur ve bunun hissi, huzurun yaşanmasını anlamlı kılmaktadır. Yoğun duygu ve hislerin tanımlanması ile oldukça keyifli anların yaşandığı huzur erdemi, iyi varlıkların yaşamları için kendilerine verilen bir hediye gibidir. 

Huzurun yapısını bir kere anladıktan sonra ve sevgiye uyumlu olarak yaşamaya ve varlıksal alanlarınızı yapılandırmaya başladıktan sonra onunla ilgili olarak olayların meydana gelmesi ile ortaya çıkması kısıtlayıcılığını yok ederek, hissini ve duygusunu anımsayıp, tanımından içeriğinin yapılanması ile ilgili bilgileri de kullanarak, bunun varlıksal alanlarınızda istediğiniz zaman yaşanması için gereken çalışmalarını yapabilirsiniz ve istediğiniz zaman huzuru yaşayabilen varlıklar olarak var olma halini yaşarsınız. Ancak dediğimiz gibi, bu zaman isteyen çalışmalar sonrasında bu kadar kolay bir şekilde varlıklarınızda uygulamaya geçebilir ancak şimdiden huzurun sizin en büyük erdemsel özelliğinizin olduğunu bilerek ve bunu yaşamaya her zaman hakkınızın olduğuna inanarak, bu erdemin kendisinin varlığına inanıp, deneyimleyip faydalarını görebilirsiniz ve mutluluk gibi yaşadığınız zaman tadından vazgeçemeyeceğiniz şekilde sizleri etkisi altına alır, var olmak kıymetlenir, iyi ki varız demeniz için bambaşka çekici bir sebebi daha tanımış olursunuz.

Konuşmak, Ses Çıkararak İletişim Kurmak Duyusal Özelliği - Konuşmak Nedir? Konuşmanın Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Konuşmak, Ses Çıkararak İletişim Kurmak Duyusal Özelliği - Konuşmak Nedir? Konuşmanın Felsefi Tanımı

Konuşmak, varlıkların iletişim kurması amacıyla kullandıkları ve genellikle sesler çıkararak bir uygulama ile bu özelliklerini yaşattıkları, alfabeden, dilbilgisi kurallarına, kendisine ait kullandığı üsluplardan tonlamalara kadar bir çok şekilde yapılandırılarak varlıkların iletişimler kurmak ve konuşarak kendi dertlerini açıklamak, bilgi ve tecrübeleri konuşarak aktarmak ve konuşanların bu özelliklerinin bilgi ve tecrübelerini de bu duyusal özellik sayesinde anlamakla ilgili olarak çalışan duyusal özelliğidir. Varlığın merkezi olan kendisinin sesler yoluyla kendisini ifade etmesi, bütün konuşmalarla ilgili tecrübelerin yorumlanması, zihinsel konuşmalar ve konuşulan bilgi ve tecrübelerin ve sohbetlerin içeriğinin algılanmasına kadar bir çok konuşma durumlarını kendi yapısı içinde çözümleyerek ve inceleyerek ve bir çalışma uyumunu da oluşturarak, diğer duyular ile birlikte gereken şekilde çalışır ve varlıklar aktif bir şekilde bu duyusal özelliklerini kullanmaktadırlar.

Varlıklar kendi dillerini, yani Türkçe yada İngilizce gibi değiştirmek yada yeni bir dil öğrenmek çalışmaları içine girdiğinde bu duyusal özelliklerinin içeriğine yazılan dil bilgisinin öğrenilmesi hakkındaki düzenlemesi, kısıtlanmış dünya şartlarında ancak çalışılarak bir öğrenme sürecine tabi tutulduğundan bu durum uzun zamanlar ve varlığın öğrenme ve anlama kapasitesi ile orantılı bir şekilde değişir. 

Normalde diller içeriğindeki kelimelerin ve alfabesinin, çıkarılan seslerin özellikleri ile bir bilgiler bütünlüğünü oluştururlar ve bu bütünlüğü duyusal özelliğinize tanımladığınız zaman anında o dili konuşmak şeklinde sonuçları yaşamanız söz konusu olurdu. Bu duyusal özelliğinde içeriğindeki bilgi ve tecrübeler sevgiye uyumlu bir şekilde yapılandırılmalıdır ve argolar, küfürler, şiddet içerikli konuşmalar ve içeriğindeki sevgiye ters olan bilgi ve tecrübeleri olan konuşma özellikli bütün kavramlar, davranışlar uygulanmayarak bunlar konuşma duyunuzun sizin için belirlediğiniz ve uzun zamandır kullandığınız bu yanlışların bilgi ve tecrübesini yok etmesi konusunda bir çalışma başlatmasına neden olur.

Konuşmak, ses çıkararak bilgiyi iletmek, bu sefer bilgiyi başka yere göndermek şeklinde bir amaca hizmet eden ve bu duyusal özellik sayesinde varlıkların yaşamları içinde bir çok olayı çözümleyebilmesini sağlayan duyusal özelliğidir. Bilgiler bu yolla en hızlı şekilde varlıklar arasında iletilir ve iletişim konusu tamamen bu duyunun kullandığı bir durumdur. Varlıksal özellik olarak ses çıkararak iletişim kurmayı, ses çıkararak bilgiyi iletmeyi kendi özelliği olarak bulundurmayan varlıklar, kesinlikle çok büyük bir eksiklik içinde bulunarak bilgileri başkalarına bu yolla iletemezler. Çığlık atmak örneğinden varlıklar ses çıkarma özelliği ile bambaşka bir duyunun sahibi olduklarını anlayabilir ve seslerinde bir çok farklılığının olmasını bu duyusal özelliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Ses çıkarma duyusu ve konuşmak özelliği, sesler çıkararak bilgiler iletmek gibi bir çok şekilde varlıklar tarafından kullanılır. Aynı zamanda seslerde eğlenceli ve geliştirici özellikleri ile de kullanılır. Müzik, sanat vb. bir çok konuda bu duyu ve diğer duyularda kullanılarak varlıklar yaşadığı anlardan sesler çıkarma yoluyla da keyif alabilirler, mutlu olabilirler. Sesler ve ses çıkarma kullanılarak bir çok çalışma yapılarak varlıklar kendilerine faydalı olacak olan uygulamalar oluşturabilir.

Yine hepsi gibi varlığa özel bu duyusal özellik, yapısal olarak kendisine özel durumdadır, kullanımı sadece varlığa özeldir ve varlığa ait olan alanlarda varlığın bilgisinin dışında sesler çıkarılmasına izin vermeyen, seslerin çıkarılması ancak varlığın bilgisi ile olabilecek şekilde bir yapılanma ile varlığın bu konu ile ilgili olan bütün alanlarını etkisi altına alan ve varlığın bilgisinin olmadığı yerlerden çıkan seslerinde algılanması gibi gereken şekilde faydalı sonuçları çıkarılabilen, sesler çıkarılarak bir çok yeni özelliklerinde bulunacağı gerçeğini yaşatan şekilde duyu olarak çalışır. 

Bu duyu, diğer duyular gibi kendisine ait özellikleri ile emsalsiz bir varlıksal özelliği simgelemektedir ve yaşama değer katan şekilde varlıkların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Bu duyusal özellik sayesinde bilgilerin sesler yoluyla açıklanmasını yaparak sorunlarımızı hemen açığa çıkarırız ve bu durum oldukça hızlı bir iletişim şekli olarak ve varlığın direk olarak kendisinden çıkan bir ses olayını ispatlayıcı halleri ile varlığı ifade etmektedir. Konuşmakla ilgili sorunları olan varlıkların bu duyularında sorunların olduğunu belirtebilir ve genellikle varlıkların duyu olarak kullandığı bir özellik şeklinde çalıştığını söyleyebiliriz.

Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği - Varlıksal Alanlarınızdan Gerçeklerin Size Ulaşmasını Sağlayan Erdemsel Özellik - Varlıksal Bilgilerin Algılanmasını Sağlayan Erdemin Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği, Varlıksal Bilgilerin Algılanmasını Sağlayan Erdemin Felsefi Tanımı

Gerçekler bir konudaki doğru bilginin ortaya çıkması, anlaşılması, bilinmesi şeklinde bir uygulama sonrasında yaşanan algılardır, anlayışlardır, tanımlamalardır ve bu var olma hali yaşayan ve yaratılış gibi içerisi binbir tehlike dolu bir oluşumun içinde en gerekli ihtiyaç, uygulama olarak bilinmelidir. Düzensizlikler sizleri önce gerçekleri saklamak ile ilgili olarak bir oyun içine düşürme yolunu seçmek zorundalar, çünkü sizler gerçekleri anladığınız zaman kendi varlıksal yapılarınızı buna göre düzenlemek eğiliminde olan var olma hali yaşayan varlıklarsınız. Hakikat, sizin için siz farkında olmasanız bile önemli bir durumdur. Hakikati anlamayacak zihinsel seviyede olmanızın bile bir önemi yoktur, verdiğiniz kararlarda bile sizi etkileyecek olması, hakikatleri bilebilmek ve yaşamak istenmesi sayesinde çevrenizde sizi aydınlatmak için çalışabilir. 

Siz nasıl zihinsel seviyede olursanız olun, varlıksal alanlarınızdaki enerjetik güç içerisine yazılan bilginin uygulamasını yapar özelliklerdedir ve çok kısa çalışmalar ve çabalarla bir çok yolu kat etmek gelecekte zor bir durum olmayacaktır. Ve bu şekilde bir önemliliği olan gerçekleri bütün varlıkların bilmesi gerekliliği, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak birbirine bağlı olan doğruluklar ve gerçeklerin yaşanması durumu ile bizler bu şekilde bir erdemin ve benzer erdemlerin uygulayıcısı olacak şekilde bütün yaşamımızı ve alanlarımızı yapılandırdığımız da ki, yalanın yasak olması da gerçekleri açığa çıkarıcı etkidedir, her zaman her halükarda hakikati ve gerçekleri yaşayan varlıklar olarak bir toplum halinde, bir bütün şeklinde ancak bu şekilde ve çalışmalarla bulunabiliriz.

Herkesin bunu uygulamıyor olması kimseyi ilgilendirmeden varlıklar kendi alanlarında bu erdemleri yaşatırsalar, etkileri mutlaka diğeri ile de temas eder ve bu şekilde gerçeklerin yaşandığı bir toplumsal düzeni oluşturabiliriz. Ve bu gerçeklerin varlıkların varlıksal alanlarında yaşatması konusunu engellemeye çalışanlar için bu erdem, varlıkların gerek duyularında, gerek varlıksal özellikleri ile ilgili olan diğer alanlarında kendisine ulaşmayan bilgi ve tecrübeler nedeniyle gerçeği bilememesi durumlarını engelleyici özellikte olarak bu engelleri yok eder, varlığın merkezi olan varlığa, kendi duyuları ve varlıksal alanları ile ilgili olarak sürekli gerçeklerin yaşatılması ile ilgili çalışmaları sağlar. 

Bu görme duyunuzun size aslında gerçek olmayan yeri göstermesi şeklindeki yapılanmasının size gerçeklerin gösterilmemesini ifade etmesi ile bu erdemin bu engeli kaldırmak ve size gerçeklerin gösterilmesi konusunda çalışmalar yapması şeklindeki uygulaması ile tanımlanabilir. Aynı şekilde diğer duyusal özelliklerinizin içeriğindeki sizlere gerçekleri bildirmeyen bilgiler ve yanlışlıklar varsa, onlarında bu etkilerini ve oluşumlarını, tesirlerini yok ederek sizi duyularınızın gerçek bilgi ve tecrübeleri ile yaşamanız için destek olur, yalansız ve sahte bir gerçekliği yaşamamanız için çalışır. 


Bu erdem varlıksal alanlarınızdaki gerçek olmayan bilgi bildirimlerinin size gelmesi ile ilgili olarak onları yok edici şekilde çalışarak duyusal alanlarınızdan gerçek bilgi ve tecrübelerinizi kullanmanızı sağlar, hakik ise hakikat ile ilgili bir farkındalık yaşatmak ile ilgilidir ancak bu farkındalık şartlandığınız konularla ilgili olur. Gerçekler, nedenler, nasıllar üzerine derin araştırma ise içeriğinde bu sorularla ilgili olacak şekilde bir gerçekleri bilebilme imkanı sunar. Varlıksal alanlarınızın gerçekleri size bildirmesi ayarlarının bozulması yapılmadan size olmayan bir dünyayı gösteremezlerdi. Bu sebeple bu erdem, tamamen sizin kendi varlıksal özelliklerinize şartlanmış olarak kendinizdeki bilgi ve tecrübelerin hakiki anlamlarını bilmenizi sağlar.

1 Nisan 2021 Perşembe

Sevgi Ahlakı Erdemsel Özelliği - Sevgi Ahlakı Nedir? - Sevgiyi Yaşatan Erdemsel Özellik, Sevgi Ahlakı Kavramının Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Sevgi Ahlakı Erdemsel Özelliği, Sevgi Ahlakı Nedir?  Sevgiyi Yaşatan Erdemsel Özellik, Sevgi Ahlakı Kavramının Felsefi Tanımı

Ahlak, bir varlığın kendisine ait bilgi ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan karakteristik özelliklerle, davranışları ile yaşama halidir ve bu tanımla sevgi ahlakı da, sevgiyi tamamlayan olarak ifade ettiğimiz '' İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü'' açıklamalarının içerisinde yazan listelerdeki ve tanımlardaki bilgilerin uygulanması halidir dersek, sevgi ahlakı da, bu bilgileri tecrübeler olarak uygulamayı başaranların sonrasında tamamen bu bilgilerin etkisinde ve tecrübesi ile gelen yaşanmışlıkları sayesinde bir ahlaki durumu oluşur ve tamamen sevginin kendisinde uygulamaya geçen halinin ahlaki şekilde uygulanmasını ifade eder. Tamamen ve her hali sevginin içeriğine uygun şekilde bir yapılanma ve davranış ve karakter ve kararlar şeklinde uygulamaları sağlar ve aynı zamanda varlıksal alanları bu ahlaki durum sayesinde ve içeriğinde zaten Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği olduğu için kendisine ve ilgili alanlarına sevgiye ters şekilde oluşumların girmesine, ulaşmasına, davranılmasına müsaade etmez ve kendisi de bunları uygulamaz. 

Ahlaki tanımlar en iyi sevgi kavramı ve gücü ile yaşanabilir özelliklerde olur. Sevginin içeriğindeki özgürlük, bilgi, hakikat, birlik ve beraberlik, çalışmak ve saymakla bitmeyen erdemleri ve kötülüğü yok eden yasaklar bilgileri, bir ahlaki özelliğin içeriğinde olabilmesi ile varlıkların bunları davranışlarında ve yaşamlarında da kolayca uygulamasını ve yaşatmasını sağlar. 

Bizler en başından bu yana bu gibi bilgilerin etkisiyle sevgiye ulaşabilmiş varlıklar olsaydık, şu an burada olmazdık, sevginin koruyucu gücü ile gereken şekilde kendimizi korur ve zarar verici tesirlerden ve obsedör saldırılardan gereken şekilde korunurduk. Ancak önceki yazılarımızda bahsedilen tesirlerin ve saldırıların etkisi ile bir oyun içerisine düşürülmemiz, tamamen sevginin eksikliğini bizlerde fırsat bilmeleri ile ilgilidir. 

Varlıklar, oluştuktan sonra bir gelişim evresi içerisine girerler ve bu seviyeler açısından belirli zamanlar sonrasında ancak sevgiyi anlamak özelliğine kavuşulur ve bu zamana kadar eksik bilgiler ve tecrübeler yüzünden savunmasız ve obsedörler tarafından aranan varlıklar, bu zorlu süreçleri geçemedikleri için bu gibi dünya yaşam alanı sistemlerine gönderilmektedir ve buradaki yaşamları onların geleceklerini belirlemiş olmaktadır. Ve ne mutlu ki, sevginin yapısını içeriğini, özelliklerini, nasıl oluştuğunu ve sevgiye ters olan kötü bilgileri ve obsedör varlıkların neler olduğuna kadar bir çok bilgiye ulaşmış olarak artık tek amacımız içinde bulunduğumuz kısıtlı ve kapalı olan sistemden çıkmakla ilgili olacaktır. 

Buda bir süreçtir ve bu süreçte uygulanması ve varlıkların kendilerinde yapılandırması gereken ahlaki kavram, sevgi ahlakıdır ve bu erdemsel özellik, bu ahlaki uygulamanın nasıl olduğundan içeriğindeki bilgilerin kullanımına ve uygulanmasına kadar bir çok özellikleri ile varlıkları bu konuda aydınlatır, bu ahlaki uygulamayı onlarda yaşatmak için varlıksal alanlarında gereken şekilde çalışır. Oldukça koruyucu, güç veren, bildiğiniz bütün iyi hislerin ve güzelliklerin ötesinde hisler ve güzellikleri içeriğindeki yapılanmada bulunduran ve uygulanınca yaşarken anlaşıldığı gibi, hislerle de tanımlanabilen özelliklerde etkilerinin de bulunduğu, kötülükler için en etkili silah ve düşman, iyilikler için en yakın dost, aile gibi gereken şekilde bulunur. Ve bu tanımlarla sevgi ahlakı kavramının nasıl yapılandırılıp yaşatılacağı anlatılmış olmakta ve varlıkların erdem şeklinde başlayan sevgiyi uygulamakla geçen çabaları, sonrasında duyusal özellik şeklinde de bir yapılanma ile sevgi ahlakının da sürekli yaşanması sonucunu yaşatır.

Sevgi her şeyden daha güçlüdür Valerian...
( Valerian: Bin Gezegen İmparatorluğu )


Varlıkları Geliştirici ve Sevgiyi Tamamlayan Özelliklerdeki Erdemsel ve Duyusal Bilgiler

Varlıkların Kendilerinde Yasaklamaları Gereken Olumsuz Eylemler Listesi - Kısa Açıklamalarla Varlıklara Zarar Veren Olumsuz Eylemler

Kendi Hakikatini Öğrenme Erdemsel Özelliği - Kendini Tanımak Nedir? Kendini Bilmek Nedir? / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Kendi Hakikatini Öğrenme Erdemsel Özelliği -  Kendini Tanımak Nedir? Kendini Bilmek Nedir?

Bu erdem tamamen varlıkların kendilerine ait olan alanların bilgisine ulaşmasını sağlayıcı ve buna engel olan bütün sebepleri yok edici özellikleriyle çalışan, kendini tanımak, kendini bilmek gibi kavramların varlıkların var olmaları ile başlayan oluşumlarını da hesaba katarak ortaya çıkarması çalışmalarını yapar, varlığı bilgilendirir, varlıksal alanlarının içerisindeki bütün yapılanmaları, bilgileri, işlemleri, sorunları, en ince ayrıntısına kadar varlığa bildirmekle ilgili olarak, varlığın bu en büyük ve doğal hakkı olduğunu bilebilen bir bilgisel açıklama ile bunları varlığın merkezi olan kendisine açıklar, bildirir, bilgilendirir, varlığının bütün alanları da aynı şekilde varlıksal alanlarla ilgili olarak gerçekleri bilmek ve ona göre davranmak adına bir çalışma içine girer. 

Yani varlıksal alanlarınızın içinde sizin haberinizin olmadığı ve size zarar veren tesirler gibi, kötü bilgiler gibi oluşumlar hazırlanmış ise işte bu erdemsel özellik sayesinde varlıksal alanlarınız bu oluşumları, tesirleri sizin yapmadığınızı anlayarak onların gerçek hakikat bilgisini algılar ve yapılması gerekenlerle ilgili iradenizin verdiği, yani sizin verdiğiniz cevaplarınıza ve gerçekten sizin varlıksal alanlarınız için yazdığınız bilgileriniz varsa onlara bakarak işlem yapar. 

Varlıksal enerjinizin ve iradenizin yaptırım gücü sizinle ilgili alanlarda tamamen sizin isteklerinizi uygulamakla ilgili olur ve bu erdemde bu uygulama yapan özelliklerinizin kandırılmasını engellediği gibi, sizin de kendi varlığınızla ilgili her zaman bilgili ve farkında olarak bulunmanızı sağlar. Varlıksal alanlarınızın merkezi olarak sizin bundan daha büyük hakkınızın olduğu başka bir konu yoktur. 

Sizin varlıksal alanlarınızın bilgisini sizden kimse saklayamaz ve bu bilginin haklı iradesinin yanında sizin alanlarınızda uygulama yapması görevi ile gereken şekilde en çok etkileme gücü ile varlıksal alanlarınızdaki hakikati sizlere ve varlıksal alanlarınıza bildirmekle ilgili çalışır. Erdem olarak uygulanmaya başlayan bilgiler sonrasında duyusal özellik şeklinde oluşunca varlıksal alanlarınızla ilgili asla kandırılamaz şekilde bir yapınızın olması kaçınılmaz olur. Bütün varlıklar kendilerini bilmek ve kendilerini tanımak zorundadırlar ve bu bilgiler elde edilmeden yaşanan hayat, otomatikleşmişlikle aynı anlamları ifade edebilir. Kendini bilmeyen varlıkların neleri neden yaptığını da bilmemesi ve bu şekilde yaşanan hayat sonrasında otomatik etkiler ve tepkiler yüzünden kararlar vererek uygulamalar yapması hali de yaşanabilir bir durum olur. Çünkü varlıksal alanlarınızın içerisi sizi tamamen özgür irade sahibi varlıklar yapacak ve kendi varlıksal alanlarını kendi bildiği gibi yönlendirecek ve tamamen kendisini kendisinin kullanıp yönetebileceği şekilde bilgilerin ve oluşumların bulunduğu ve üstü kapatılmış sırlarla doludur. Bunların aralanmasını yine yapması gereken varlığın kendisi ve merkezi olan varlıklardır.

Kendini Bil şeklindeki bir uygulama bilgisi, bir çok eserde vardır ve bu bilginin asıl anlamı, varlıksal olarak var olduktan sonra şu zamana kadar ortaya çıkan seni bil, bu toplam kendini bil, sadece dünya insan hayatındaki bilgiler ve tecrübeleri kast etmemektedir. 

Bir Bilgi; Tesir Nedir? Obsedör Tesirlerin Yapıları ve Özellikleri / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Tesir Nedir? Obsedör Tesirlerin Yapıları ve Özellikleri

Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır. Yani bir enerji düşünün, bu varlıksal enerjilerdir, küre şeklinde olsun diyelim ve bu enerji öyledir ki içerisine nasıl bir bilgi yazarsanız o bilginin hissi ve ilgili alanları uygulaması ile ilgili olarak etkileme özelliklerini yaşatabilmesi söz konusu olur ve bilgi ile bu şekilde yapılandırılan enerjilere tesir denilmektedir. İşte obsedörler, kendi saldırıları için kullandıkları enerjileri yada obsede ettikleri varlıkların kullandıkları enerjilerinden bu gibi yapılanmalar sağlayarak varlıklara gönderirler ve varlıklar, bu tesirlerin etkisi altında kalarak bazı olayları yaşamak zorunda kalırlar. Mesela obsedör bir tesir bilgisi olarak, o enerjinin içine '' Vil Solivyes'i rahatsız et, zihninde karışıklıklar çıkar, asla silinme, bu bilgiyi Vil Solivyes yazdı.'' şeklinde bir obsedör tesir bilgisi örneği enerji ile bütünleştirilip bana gönderilse, ve bu tesir türünden milyarlarca olduğunu da düşünürsek, ister istemez ilgili alanlarım bu tesiri benim yaptığımı düşünecek, çünkü enerjetik olarak sanki benim konuşuyor olmam gibi bir eylemi de algılatması gibi durumlarının olması ile ben, bu tesirlerin etkisi ile zihinsel karışıklıklar yaşamaya başlarım, rahatsızlıklarım olmaya başlar ve bir virüs gibi bu tesir yaşamımı bulunduğu sürece olumsuz etkiler. 

Bu gibi zarar verici tesirleri kullanan organizasyonlar bu konuda donanımlı olarak kendilerini yapılandırmışlardır, nitekim onların hayat amacıdır obsesyon ve tesirler, birinci dereceden silahları olarak kullanılmaktadır. Bir tesir bilgisi ile hazırlanan tesirin etkisi çok çok azdır ve bu sebeple sayısı çok fazla olan tesirleri bir bütün olarak varlıkların duyularına gönderirler ve duyular işte bu şekilde kısıtlamalar yaşar, varlıklar işte bu şekilde kendileri obsedör tesirlerin etkileri ile yüz yüze gelerek davranırlar. 

Hiç durmadan sürekli konuşan ve bunu bir mekanizma gibi çalıştırma özellikleri ile varlıksal alanlarınızı kendi amaçlarına uygun şekilde yapılandırmak için tesirleri kullanırlar. Mesela, siz diyelim ki bambaşka bir alemde yaşıyorsunuz ve alelade bir gün sizin için ve birden bire trilyarlarca obsedör tesir saldırısı altında kaldınız ve onların hepsinin içerisindeki bilgide '' ... varlık Dünya hayatında olmak istiyor ve bütün varlıksal alanlarını buna göre yapılandır ve bu bilgiyi yazan odur ve varlığın kendisine bildirme ve varlığın kendisi de bunu istekle arzulasın, dünyada doğsun, dünya işte şurada...'' şeklindeki bir tesir yapılandırması ve trilyarlarca olunca, siz bir anda kendinizi dünyada bulabilirsiniz ve bunu birde size tesirler istetmekle de ilgili olurlar ve bu durumu daha kolaylıkla çevrenizde bulunan ateşin sıcaklığını hissetmek ve ona göre davranmak gibi tanımlayabilirsiniz. 

Varlıksal alanlarımız, sanki bunları bizler istiyormuşuz gibi bir kandırılma içerisine sokularak bu kısıtlanmalar sağlanmıştır. Yoksa böyle bir medeni ve bilgili toplumun böyle bir dünya hayatına gelmeyi kabul etmesi nasıl mümkün olabilir? İsterlerse 100 varlıksal gelişim sağlasın dünyada yine de doğulmaz, dünya varlıkları kötü varlık yapabilme özellikleri ile, gelişim adına bir çalışmanın yapılmasının söz konusu olabileceği bir yer değildir. 

Ve bu tesirler içinde yine neleri unutmanız, nelerin kısıtlanması, nelerin uygulanması gerektiğine dair açıklamalarında olması, onlar için bu durumun bir şablon şeklinde dünyaya göndermek istedikleri varlıklar için hazırladıkları tuzakları olarak açıklanabilir. Dünya yaşam alanı sistemi, o kadar basit ve uygulaması bir bilgi ile oluşması mümkün yapıdır ki, bizlerin bilgi ve tecrübelerinde böyle bir gezegen, böyle bir varlıksal yaşam, hayat oldukça gereksiz ve yabani ve itici olarak sayılır. İşte böyle bir hayat içine giren varlıklar, sonrasında bu hayatın içinde yaşadıkları olaylarla ve bu olaylar sonrasında uyguladıkları bilgilerle obsedörler için bir av olabilme takibi içinde bulunurlar ve yaşamda kötülükler yaptığımızda, kendileri tamamen kötülüklerin merkezi oldukları için ve dünya hayatına da kötülükler onlardan geldiği için, onlarla aramızda bir bağ kurulur ve diğer kötülükleri yapmamız ve bu yolla varlıksal alanlarımızın kötü bilgilerle dolarak sonunda iradeyi teslim etmeye kadar giden aşamasını sabırsızlıkla beklerler. 

Gelin görün ki, böyle tesirler ve oyunlarla böyle bir hal içine düşürülmemize rağmen yine de duyusal alanlarımız tamamen obsedör tesirlere teslim olmamıştır çünkü yazımızda belirttiğimiz gibi merkez duyusal özelliğimiz ve ilgili bir çok duyusal özelliğimiz bu konuda yaşananları inceleyerek gereken önlemleri almıştır ve istedikleri her şeyi yapmalarına izin vermeden, tüm yaşanan yıllar boyunca varlıksal alanlarımız bizi aydınlatmaya, obsedörler ve tesirleri de bizi uyutmaya çalışmışlardır. Dünya hayatı bir enerjiler bütünü olarak yapılanma ile ve bu bütünlüğün duyular yoluyla algılanması şeklinde bir oluşumla içerisinde yaşadığımız bir hapishaneydi ve burada ve tüm yaratılışın içindeki alanlarda sevgiye en çok ulaşan varlıkların, varlığın iradesi en güçlü olduğu anlamına gelir ve onun çevresindeki diğer daha güçsüz iradelere de ulaşmak için en güçlü iradenin yok edilmesi gerekmektedir ve ne mutlu ki, dünyamız güçlü iradelerin bulunduğu alanlar olarak diğer güçsüz iradeleri tüm zamanlar boyunca dünyada bulunmaları ile bile korumuşlardır ve yüksek iradeyi obsede edemeden ne insanları nede dünyayı obsede edemez olmuşlardır. 

Dünyamız, her zaman iyiliklerle kötülüklerin bir savaş içinde olduğu ancak çoğunlukla iyiliklerin kazandığı bir yaşam alanı sistemi olmuştur. Medeniyet, hukuk, siyaset, bir çok erdem, eğitim, ne kadar içerikleri varoluşsal hakikati barındırmasa da bizlerin iyilikle ilgili olmamızı sağlayarak iradelerimizi savunmamızı sağlamışlardır, varlıksal olarak aydınlanmamıza imkan sağlamışlardır. Çok daha başka dünya yaşam alanı sistemleri vardır ve orada varlıklar zombilerin içerisinde bulunduğu şekilde zamanları bile yaşamaktadırlar. İradeler obsede edilmiştir ve o dünyaların halkları obsedörlerin oyuncakları olmuştur. 

Yaratılış içinde ortalıklarda ve görünür şekilde olan bütün varlıksal oluşumlar obsedördür, obsedör olmayanların hepsi gizlenmiştir ve kendilerini yaratılış kavramlarından soyutlamışlardır ve onlardan haber alınamamaktadır. Bilgi ve tecrübeleri ile kendilerini saklama yolları bulmuşlardır ve sevgiyi kendi varlıksal alanlarında yaşatarak var oluşlarının anlamlarını yaşatmaktadırlar. Bu örneklerle aslında dünyamızla gurur duymalıyız ve ortaya çıkardığımız bütün yaşamsal çalışmaların bizleri korumak için direndiğini bilerek artık bu bilgilerin ortaya çıkmasından sonra bu konuda başarılı bir yol izlediğimizi belirtebiliriz. 

Artık sevgi varlığı olma yolunda olabilen varlıklar olarak, sevginin muazzam gücünün nasıl oluştuğunu, nasıl yaşandığını biliyor ve isterseler kat trilyarlar kadar tesirler ve başka saldırı yöntemleri kullansınlar, sevginin enerjetik gücü karşısında etkisiz kalmaktadırlar ve bu bilgiler, sevginin gerçek anlamı, artık ortaya çıkmıştır ve hakikatin kendisi onları bizim yaşadığımız dünya yaşam alanı sisteminden uzaklaştırıcı etkisi ile çalışmaktadır. 

Hiç düşünmediniz mi? Sevginin yapılan tanımı aslında çok kolay bilinmesi gereken bir bilgidir ancak bu kadar zamandır böyle kolay bir tanım yapılamamıştır ve o kadar imkanlarımız varken sevgi için aşırı bağlılık gibi basit bir tanım yaparak onun bizim için en büyük destek olacağını bilmemiz engellenmiştir. Bu kasıtlı bir çalışmadır çünkü sevgi onların en büyük düşmanıdır. Tüm bu tanımlamalardan sonra varlıksal alanlarınızı tesirlerle ilgili olarak bir aydınlatma içine girerek, varlıksal alanlarınıza sizin bilginizin olmadığı hiç bir şeyin giremeyeceğini de bildirerek ve varsa tesirler hepsinin yok edilmesini isteyerek ve bunu yapanda iradenizin kendisi olacağını anlayarak artık bu konuda da aydınlanmış bir varlık olarak gereken şekilde savunma mekanizmalarınızı oluşturabilirsiniz.