Sevgi her şeyden güçlüdür Valerian.... ( Valerian: Bin Gezegen İmparatorluğu )

19 Mart 2021 Cuma

♫ Klasik Müzik, Smetana, Bach, Beethoven, Chopin, Classical Music, Musiq...

Obsevaş Erdemsel Özelliği, Obsevaş Nedir? Obsevaş Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Obsevaş Erdemsel Özelliği, Obsevaş Nedir? Obsevaş Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı

Obsevaş, ismini obsesyon ve savaş kelimelerinin birleşiminden almaktadır ve bu yeni ifadesi ile obsesyon ile savaşı tanımlamaktadır. Obsevaş erdemsel özelliğini kendi varlıksal alanlarında yapılandıranlar, bu erdemin uygulamalarına inananlar, anti obsedör bir karakterin tepki ve davranışlarını, uygulamalarını kendi benliklerinde yaşatırlar. İradelerini bu konuda varlığın kendisinden başkasına teslim etmemekle ilgili olarak özel bir yapılanmaya sahip olan obsevaş erdemsel özelliği, aynı zamanda obsedörlerin sizlere gönderdiği tesirleri, etkileri, varlıksal alanlarınızı bozmak ile ilgili olan kötü bilgilerini de yok edici özelliklerde çalışmaları sağlamaktadır. 

Bu bilginin varlığı bu gibi oluşumların yok olmasını sağlayıcı özelliklerdedir. Yani güneş varsa otomatikman buzlar erir ve güneş obsevaş erdemsel özelliğidir, buzlarda obsedörler ve onlara ait bütün oluşumlardır. Bilginin kendi haklılıkla ilgili olup ve bilginin iradesi kanununa uygun olan yapısı, bu şekilde bir etkileme olanağı ile gereken şekilde çalışır. Obsesyon, obsedörler, obsede etmek ve bu tanımlara benzer şekilde varlıkların kendi alanlarını istila etmeye çalışan, varlıkların iradelerine gözlerini dikmiş olan bütün benzer alanlar ve varlıklar ve oluşumlar, obsevaş erdemsel özelliği varken kesinlikle etkilerde bulunamaz olurlar. 

Bu bilgi, kendisini uygulamayı seçenin ve inananların varlıksal alanlarında yerini alarak onların bütün haklarını bu içeriğindeki anlamlarca korur ve varlığın iradesini bu konuda her zaman açık, dikkatli, bilgili ve farkında tutar. Obsevaş erdemsel özelliği demek, obsesyonun zararlarını, obsedörlerin nasıl olumsuz varlıklar olduğunu, obsede edilmenin felaketle biten sonuçlarını daima hatırlatıcı olarak varlıkları tetikte ve temkinli kılar, zamanla alışabilecekleri kendi bilgileri haline dönüşür.

Obsevaş erdemsel özelliği obsedörler ve obsesyon hakkında bilmediğiniz gerçeklerinde farkına varmanızı sağlayacak olan ilhamsal düşünceleri de sizlere sağlamakla ilgili olur. Bilgilerin içeriğinde neler var ise bilgiler sadece onları uygulamakla ilgili olarak çalışırlar, hem de hiç durmadan. Ve böyle kıymetli anlamları olan ve sizin için sonsuz evren gerçekliği içinde yılmayan, bıkmayan ve asla geçilmesi söz konusu olmayan bir asker gibi çalışır. 

Obsevaş'da tabii ki diğer bütün erdemler gibi varlıkların inancını kullanarak onlar için çalışmalar yapmak konusunda başarılı olur. İnanan varlıklar, bir anti obsedör olarak zihinsel yatkınlığı bu erdem sayesinde kazanırlar. Bu erdemden önce çevrelerinde obsesyon ile ilgili olup da görmedikleri şeyleri artık görebilir hale gelirler. Çünkü bu bilgi, yapı olarak anti obsedördür ve obsedörlüklerle ilgili şeyler bilgiyi, dolayısı ile sizleri de rahatsız edici türden uyarılar haline gelir. Bilgiler bizlerin bir parçasıdır demiştik, bu vesile ile bir parçanız sizin için daima gözü açık olan anti obsedör bir asker şeklinde obsevaş erdemsel özelliğini kabul ettiğiniz, inandığınız ve varlıksal alanlarınızda uygulamasını yapmaya başladığınız zaman çalışır. Yani obsevaş erdemsel özelliğine inanan ve onu uygulamayı seçenler, obsedör olduğunu bildiği, obsesyonla ilgili olduğunu bildiği alanlarda durmazlar, konularla kesinlikle ilgilenmezler. Bu konuda bilgilendiren ve hatırlatan erdemsel özellik olabilir ama uygulayanlar yine varlıkların kendileri olacaktır. 

Bu tanımlama sonrasında obsevaşın ne anlama geldiğini bilerek ve bu anlamı hiç unutmadan karşınıza çıkan konu ile ilgili uygulanması gerekenleri de yaparak obsevaş erdeminizi geliştirebilir, uzun zaman yaşattığınızda duyu şeklini de alırsa, anti obsedör bir varlık olarak otomatikman yaşamanız ve obsedörlerin ve obsesyonun size yaklaşamamasını sağlamanız kaçınılmaz olur. İnanmanız, kabul etmeniz, sizin üzerinize düşenleri konu ile ilgili olarak ve sırası geldiğinde yapmanız, obsevaşın işini yapması için yeterli olacaktır.

Nopes Erdemsel Özelliği, Nopes Nedir? Nopes Erdeminin Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Nopes Erdemsel Özelliği, Nopes Nedir? Nopes Erdeminin Felsefi Tanımı

Nopes, bir çalışma içinde bulunan varlığın kesinlikle pes etmemesini, yılmadan mücadele etmesini, amacı uğruna gösterilmesi gereken çabalar konusunda ona hisler ve düşünceler açısından destek olan, bıkmak ve yorulmak gibi kavramlarında üstesinden gelebilme özellikleriyle, bu şekilde bir amaç ve çalışma içinde olan varlık için özellikle destekleyici etkileri sağlayan, ancak amacındaki doğruluğun kanıtlandığı durumlarda, bu şekilde bir etkileme şekli ile varlıklara yardımcı olan, azim ve çabayı mutluluk verici şekilde yaşattıran, yeniden yeniden yeniden denemenin asla pes etmek ve bırakmak gibi bir durumu yaşatmasına izin vermeden, felsefi olarak açıklamalarla da tatmin edici ilhamsal özellikleriyle, '' her zamanın getirisi farklı iken ayrı zamanlarda denenen aynı şeylerden aynı sonuçların alınabileceğini söyleyemeyiz '' şeklinde destekleyici açıklamaları da kendi yapısında bulundurabilen, bir amacı olan varlıklar için en büyük destek olan bu erdemsel özellik sayesinde başarmanın belki de bir çok aşaması halledilmiş olarak varlıkların zihinlerinde onları destekleyici şekilde yer edinir. Bu başka erdemleri uygulamayı bilmek gibi...

Nopes'in içeriğindeki bu bilgileri ve anlamları uygulamaya çalışırken kendisinin bir bütün olarak uygulanabileceği bir erdem olduğu bilinip, Nopes erdemine olan inancınız ile de bu anlamları kendi varlıksal alanlarınızda yaşatarak, içeriğindeki bilgileri ve anlamları kendinizde uygulamaya sokmakla ilgili başlangıçları yapmış olursunuz. 

Bu tıpkı merhametin ne olduğunu ilk kez öğrendiğinizde onu uygulamaya çalışarak gerçekten ne anlama geldiğini bilmeniz gibi, şimdi bu yeni erdemsel özellikte bir amacı ve ideali olan varlıklar için oldukça destekleyici ve pes etmeden mücadele etmesini sağlayan, bıkmaların ve yorulmaların çok aza indirgeneceği, destekleyici, doğruluk üzerinde olan amacınız için çareler bulacak şekilde felsefeleri de size hatırlatıcı özellikleri ile, bu erdemi uygulamak konusundaki kararlılığınız sayesinde içerisindeki tüm bu anlamlarla temas etmeye başlarsınız ve Nopes erdemini kendinizde yaşattıkça daha iyi anlarsınız. Bu erdemin varlığına ve sizin varlıksal alanlarınızla ilgili olduğuna inanmanızdan sonra sizi etkilediğini zamanla hissetmeniz çok mümkün olur...

Nopes'in anlamlarını ifade eden bu bilgi, siz bu erdemi uygulamayı kabul ettiğinizde kendi varlıksal alanlarınızda inanmanızdan kaynaklı olarak uygulamaya geçecek özelliklerde oluşumları sizin için sağlar. İçeriğindeki bilgiler yönünde bir adımı bu erdemsel özelliğin sağladığı fikirler ve hisler sağlarken, diğer adımları siz atarak yolunuza devam edebilirsiniz. Daha önce açıkladığımız şekilde bilgilerin anlamları ile bulundukları yerde etkileme özelliğini de bu erdem için kendi kendine bulunduğu alanlarda sizleri etkilemesi şeklinde yapılandırarak, niyetlerinizle bunu sağlayarak uygulamaya başlayabilirsiniz. '' Nopes'e inancınızı bildiren ve amacınızı açıklayan bir bilgi'' yi bir yerlere not ederek bu konuda artı etkiler de sağlayabilirsiniz.

Zamanla etkilerini hissedeceğiniz, amacınızla bütünleşen Nopes erdemsel özelliği, amaçlarınız ve idealleriniz adına sizin dışınızda bu uğurda etkiler yaratan bir oluşum olarak varlıksal alanlarınızda bulunur. 

Artık Nopes ismini duyduğunuzda amacınız ve bunu yapmak zorunda olduğunuz ve bunun için yılmadan mücadele etmekten bıkmamanız gerektiği, azim ve çabaların size mutluluk sağlayacağı şeklindeki anlamı, zihinsel ve varlıksal alanlarınızda bir hareketlilik yaşatır ve sizde gereken şekilde amacınız yolunda yürürsünüz. Unutmayın... İnanmak eylemi bu ve benzeri erdemlerin sizin varlıksal alanlarınızdan sizleri etkilemesi konusunda en etkili yol olmaktadır. Bir amacınızın olduğunu Nopes erdemine inanarak uygulamak isteğiniz, bu konuda başarıyı sağlamaktadır. 

Yani bir amacım var ve bunu Nopes'e inanarak hallederim. Sizi çevreleyen görünmeyen bir iş arkadaşı gibi etkileri inancınızı da kullanarak ve zamanla varlıksal alanlarınızda da yer ederek ve belki de uzun zaman kullanımı sonrasında bir duyusal özellik şeklinde kendinizde de yapılandırarak artık amacınızın olmasının yetmesi şeklinde bir durumu yaşatacak şekilde Nopes varlığı olabilirsiniz. İşte iyi bilgilerin varlıklara ve yaşamlarına katkıları... Nopes, bir erdemler bütünlüğünden oluşturulan ve yapısal olarak bilgilerle eklemelerin yapıldığı başka bir erdemsel özelliktir. İçeriğindeki bütün açıklamalar başka erdemlerin bilgilerinden alınarak derlenmiştir ve başka bir iyi bilgi şeklinde erdem olarak kullanılmaktadır. Sizde kendi erdemlerinizi bu şekilde içeriklerle oluşturabilir, çok daha faydalı özelliklerde erdemler ortaya çıkarabilirsiniz.

Bir amacı olan varlıkların amacını gerçekleştirmesi adına en büyük destek bilgisi ve etkileri Nopes erdemsel özelliği ile sağlanır.

Bilginin İradesi Kanunu Erdemsel Özelliği, Bilgilerin İradesini ve Uygulatılması İle İlgili Kanunu Açıklayan Felsefi Görüş / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Bilginin İradesi Kanunu Erdemsel Özelliği, Bilgilerin İradesini ve Uygulatılması İle İlgili Kanunu Açıklayan Felsefi Görüş

Haklı Bilginin İradesi En Güçlü Yaptırım Gücüne Sahiptir.

Bilgiler ilgili oldukları yerlerin yada varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama, bildirme yöntemidir. Yaratılış içinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşamlar, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır. Bilgi Nedir Tıklayınız.

Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve alanların bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık, bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar, hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez. 

Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, alanların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan O varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile ilgili yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. 

Kendi varlıksal alanları içinde varlıklar, kendi varlıklarını diledikleri gibi şekillendirir, kullanırlar ve bu hak onlara var olmaları ile ilgili olarak verilmiş bir durumdur. Onların varlıksal alanlarında başkalarının hiç bir hakkı söz konusu olamaz ve bu açıklama ile bilgilerin iradesi bu konuda kendi varlıksal alanları içinde kendi bilgilerini oluşturur ve kendisi ile ilgili olan haklılık durumu dahilinde varlığın istediklerini uygulatır ve bu iradi gücü, hiç bir kuvvet geçemez. 

Bilgilerin içeriğindeki anlamlara göre haklılığı o bilginin uygulanmasında en büyük güç unsuru yaratır. Haklılığın verdiği güçler, yaratılış içinde bilgilerle ispatlandığında işte o zaman bunu ispatlayan bilgiler, bu haklılık gücünü kendi yapısında bulundurarak ilgili alanlara gereken cevapları, gerek etkilerle, gerek yaptırımlarla verirler. Karşılıklı iki tarafında haklı olduğunu iddia etmesi durumunda kimin haklı olduğu, özgür iradeye uygunluğu ile ancak anlaşılabilir. Her varlık kendi özgür iradesi kapsamında kendi varlıksal alanlarında dilediğini yapar ve başkasının özgür iradesinin seçimlerine ve uygulamalarına karışmadığı sürece de, her zaman kendi bilgileri kendi alanları ve varlığı söz konusu iken haklı olma durumunu yaşatır ve uygulatır. 

Yani siz bir varlık olarak başkasının varlığını etkilemesi adına çalışmalar ve bilgiler oluşturuyorsanız, bu O'nun özgür iradesini etkilemek anlamına gelir ve özgür irade kanununa ters bir eylem yapıldığı için bilgilerin iradesi kanununca uygulama konusundaki hak, size verilmez, ne yaparsanız yapın böyle haksızlık içinde bir durumda iken bilgileriniz, çalışmalarınız, mekanizmalarınız, sistemleriniz ve uygulamalarınız hiç bir işe yaramaz. 

Haklılığın gücü, bu konuda her şeyden üstün gelmektedir. Yaşadığımız dünya hayatında da bilgiler yine haklı olmaları durumlarına göre adaleti sağlamaktadırlar ve bu bahsedilen kanun, varlıksal alanlarınız içinde enerjinizin seviyesinin yüksek olduğu durumlarda anında uygulamalarla kendini gösterirken, dünya hayatındaki seviyesi düşük olan enerjetik ortam yüzünden günler süren işlemler sonrasında ancak haklılığının sonucunu alabilmektedir. 

Varlığın kendisini haklı gösteren bilgisi, açıklaması, O'nun özgür irade kanununa göre haklı olduğunu belirlemesi ile bilgisi, açıklaması varlığın bilgisinin iradesi kanununca bütün imkanlarını varlığın haklılığı karşısında elde etmesi gerekenler için sağlar. Duyularınızın söz konusu olduğu alanlarda bilgileriniz bu kanunun etkisi ile çalışmaktadır ve sizler, obsede olmadıktan sonra sizin varlıksal alanlarınıza hiç kimse izinsiz, sizi etkilemeden yada kandırmadan müdahale edemez. Bilginin iradesi kanunu kendi varlıksal alanlarınızda her zaman sizi desteklemektedir ve varlığınızla ilgili alanlar için dışarıdan hiç bir etki ve bilgi ve varlıksal müdahaleyi kabul etmeyecek şekilde bir yapılanmayı sağladığınızda, bu isteğinizin karşılığı olan bilgi, sizin bu isteğinizi iradenizin tamamen tecelli ettiği varlığınızda uygulatır. Tek giriş yolu sizin istekleriniz, kararlarınız ve yönlendirmeniz olarak kalır. İşte bu yüzden obsedörler iradenizi ele geçirmek istemektedirler. ( Varlıksal özelliklerinizi bilen, başka yaşamlarda bulunanlar ) Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilere de yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi, iyi varlıklar için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak çalışmaktadır. 

Bu kanunun kontrol mekanizması bilginin içeriğindeki anlamdan ortaya çıkan haklılığın gücüdür ve bu güç, kendisinin karşısında olan bilginin kendisi karşısındaki haklılığını kendi bilgisindeki açıklamalar sayesinde bilir ve haklı olması ile elde edilen gücü kendisinde toplar. Bu yaratılışta bilgilerin evrilmesi ile ortaya çıkmış harika bir özellik şeklinde, sevginin koruyucu bir etken olması gibi, iyi ve kendisini korumak isteyen varlıklar için bulunmaz bir fırsattır. 

Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir varlığın elindeki en büyük güçtür. Başkasına ait olanları almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük kayıptır. Haklı olan bir bilgi, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile, her zaman üstün gelir. 

Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü, yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. İşte olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması, bu durumda da size zarar vermek isteyen varlıklar, alanlar için bir engel yaratır ve hakkı olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemezler, yasaklarınız kendi varlıksal alanlarınızda sizin belirlediğiniz bilgileriniz olarak bulunur ve size saldırmak isteyenlerin uygulama yöntemleri, bilginizin uygulamada olması yüzünden hiç bir etkiye sahip olmaz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Bilgilerin şu dönemdeki yapıları, bunları oluştukları gibi anlayabilecek özelliklerdedir ve insan olan varlıkların zihinlerinde bilgilerinin sonuçlarını algılayabilecek şekilde bir düzenle ancak iletişimini sağlayabilecektir, şimdilik... Bilgileriniz sizin parçalarınız ise, içeriğindeki anlamların ortaya çıkardığı sonuçları bilmekle ilgili olursunuz ve haksız olan bilginiz söz konusu olduğunda otomatik olarak neden haksız olduğunu bilebilirsiniz. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz. 

Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle sonrasında ortaya çıkabilecek özelliklerdedir, bilginin kendisi bu konuda tam bir belirleyici etken olur. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür ve bilgilerdeki haklılığı gözlemeyen yaratılış içindeki kanuna verilen isim, bilginin iradesi kanunudur ve bu kanunu bilerek uygulamalarınızı yapmanız sizin için çok daha faydalı ve güvenli olacaktır. 

Şimdiden kendi varlığınız için bir bilgi oluşturmayı deneyebilir, kendi varlıksal alanınıza hiç bir şeyin girmesine ve sizden habersiz etki etmesine, kullanılmasına izin vermemekle ilgili açıklayıcı bilgilerinizi bildirerek, bu bilgilerin her zaman sizin varlıksal alanlarınızın hakkını korumasını sağlayabilirsiniz. 

Dünya hayatının düşük seviyeli yaşantısı yüzünden, bilgilerinizin varlıksal alanınızda etki etmesi için istikrarlı bir şekilde ve arkasında durarak bilginize sahip çıkmalısınız ve bu şekilde kendinizi böyle mümkün olan bir hakkınız varken korumaya başlamalısınız, isterseniz başlayabilirsiniz. Varlığımın bilgileri şeklinde bir not defteri bularak sadece varlığınızda olmasını istediğiniz şeyleri detaylı açıklamalar şeklinde bilgiler olarak yazarsanız, insan bedenindeyken bile varlığınızı bu şekilde yönlendirebilirsiniz. İlk aklınıza gelenin duyulardaki kısıtlamaların kalkması ve bilgisizliğinizle ilgili aydınlanmanın sağlanması olacaktır ancak bu durum, engellerin olduğu ve zorunlu kısıtlanmaların söz konusu edildiği şekilde yaşanmaktadır, bu sebeple düşük seviyeli enerjilerin yapılandırdığı bir ortamdayız ve çok uzun bir süre bu şekilde bir çalışma ile yok edilemeyeceği de söylenemez. 

Ancak bununla ilgili olarak sizlere yolun hangi bilgilerin uygulanması ile ilgili olduğu söylenmişti. Olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler ve olumlu erdemleri uygulamanızı sağlayan bilgiler. Bu bilgilerin varlıksal alanlarınızda uygulamaya geçmesi ancak bu engelleri ve kısıtlamaları yok edebilecek özelliklerdedir ve buda uygulamalarla söz konusu olabilmektedir. 

Bu kısıtlamalar içindeyken bile varlığınıza bu şekilde kendisini koruması anlamında bir yol gösterebilir, bu şekilde bir farkındalık yaşayarak artık varlıksal alanlarınıza bilginin iradesi kanununu kullanarak sahip çıkabilirsiniz. Bu kanunu açıklayan bu bilgiyi artık biliyor olmanız, varlıksal alanlarınızda artık haklı olduğunuz konularda bilgilerinizin kendisini haklılık gücü ile uygulatması anlamına gelir. 

Çok uzun süre bu kanuna uygun bir şekilde bilgiler oluşturarak ve yaşayarak geçirirseniz, zamanla bilginin iradesi kanunu duyusal özelliğine sahip olarak bu kanunun uygulanmasını direk olarak varlıksal alanlarınızda yaşatır hale gelirsiniz ve isteseniz bile duyusal özelliğiniz olduğu için bilginin iradesi kanununa ters bilgiler yazamazsınız. Duyular bu şekilde direk olarak varlıkları etkilemektedirler. Sevgiyi tamamlayan bu erdemsel özellik, tabii ki içeriğinde haklı olarak uygulama yapanlarla ilgili olur ve bu özellikleri ile erdem olarak varlıklarda yaşatılır.

18 Mart 2021 Perşembe

♫ Caz, Blues Müzik, Nail Biter, Riot, Jazz, Blues Music, Jazz songs, Blu...

Varlıkları Geliştirici ve Sevgiyi Tamamlayan Özelliklerdeki Erdemsel ve Duyusal Bilgiler - Vil Solivyes ve Yeni Erdemler ve Yasaklanmış Eylemler

Varlıkları Geliştirici ve Sevgiyi Tamamlayan Özelliklerdeki Erdemsel ve Duyusal Bilgiler

Bu başlıklar şeklinde açıklanmış liste, sürekli yazılarımızda bahsettiğimiz sevgiyi tamamlayan erdemsel özellikte bilgileri içermektedir ve aynı doğrultuda olmak üzere liste arttırılabilir. İçeriğinde bazı yeni isimler, başlıklar sizlere çok yabancı gelebilir, bunlar İçerik olarak yeni erdemlerin bulunduğu anlamları ifade etmektedirler ve tarafımca hazırlanmıştır, bazılarında ise duyusal özellik tanımı, kimilerinde erdem yada duyusal özellik tanımını beraber olarak yapılmış bulunmaktadır ve o başlıkla yoğun bir şekilde ilgili olan varlığın kendisinde duyusunu oluşturmuş olma ihtimalinden dolayı böyle bir tanım eklenmiştir. Aslında bütün bu erdemsel özellikleri uzun süre ve gerçek anlamda yaşatmakla duyusal özellik şeklinde kendi varlıklarınızda yapılandırmanız mümkün olmaktadır.  Ancak bu kolay ve kısa bir süreç olmamakla birlikte, gerçek bir sanatçının sanat ile ilgili yıllarını verdiği bu uğraşı nedeni ile sanat erdemsel özelliği, duyusal özelliğine dönüşmüştür şeklinde örnekle nasıl çalışmalar sonrasında erdemlerin duyulara dönüşebileceğini açıklamış oluruz. Diğer duyusal özellik olarak belirtilenler ise var olmanız ile ilgili olarak olmasının çok mümkün olduğu özelliklerde duyularınız olarak tahmin edilmiştir. Bunların gerçek mahiyeti için kendinizi sizde kontrol edebilir, direk olarak yaşanmışlıklarınızla duyularınızı tanımlayabilirsiniz. Bu başlıklar zamanla içerikleri ile tanımlamaları ile yayınlanacaktır. Şimdilik başlıklar şeklinde merak edenlerin bilgisine sunulması için hazırlanmıştır.,


Okumak için başlıkları tıklayınız.

ADALET, ADİL OLMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SEVGİ AHLAKI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AİDİYET HİSSİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AİLE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AKIL VE MANTIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK VE MÜTEVAZİ OLMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ALDIRIŞ ETMEK, UMURUNDA OLMASI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ALGILAMAK, ALGI YETENEĞİ DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AMAÇ, İDEAL, HEDEF ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ANLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL AN LAM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ
ANLAMLI BİR ERDEMSEL ÖZELLİK

ANNELİK VE BABALIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ARGE, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YAPILAN ÇALIŞMALAR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ARZU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

AŞK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AYRINTICILIK VE DETAYCILIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

BİLGİ DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

BARIŞ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL GİBİ DA ERDEMSEL YADA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL ŞÜN FEL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ DÜŞÜNSEL VE FELSEFİ ALANLAR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL VİSS İS DUYUSAL ÖZELLİĞİ
VARLIĞIN OLUŞUMLARININ YAPISINA İŞLENEN BİLGİLER

CESARET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

CESSA VİL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

CİDDİYET, CİDDİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

CİNSELLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

CÖMERTLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÇALIŞMAK, ÇALIŞMA ARZUSU ERDEMSEL YADA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DANS ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DEĞİŞİM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL GETA ŞA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ
DEĞİŞTİRİLEMEZ AMAÇ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DİKKAT VE ÖZEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İZ VİX ERDEMSEL ÖZELLİĞİ DİNLENMEK VE YAŞAMIN TADINI ÇIKARMAK

VİL İYSE VİV ERDEMSEL ÖZELLİĞİ
İYİYİ VE KÖTÜYÜ AYIRT ETME YETENEĞİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DOSTLUK VE ARKADAŞLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DUYGU, DUYGULAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DUYMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DUYU NEDİR, DUYUSAL ENERJİLER VE ÖZELLİKLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DUYU ÖTESİ ALGILAMA DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜRÜSTLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜŞÜNSEL VE İLHAMSAL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜŞÜNÜR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜZEN, DÜZENLİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EĞLENCE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EMPATİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ESNEKLİK VE UYUM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ESPRİ, ŞAKA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EŞİTLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL EXA FA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL EXXE VİL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

FEDAKARLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

FELSEFE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GAYRET, OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GELİŞİM ERDEMSEL YADA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GEOMETA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLER, NASILLAR, NEDENLER ÜZERİNE DERİN ARAŞTIRMA ERDEMSEL  ÖZELLİĞİ

GERÇEKLERİ GÖREN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLİK, GERÇEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GÖRMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VARLIKSAL ENERJİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GÜLMEK, GÜLDÜRMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GÜVEN VE ÖZGÜVEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GÜZELLİK, GÜZEL GÖRÜNMEK, OLMAK, DAVRANMAK, YAŞAMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HAFIZA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAKİK, HAKİKATİ YAŞATAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HİSSETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HIZLI BİLGİ OKUMA VE OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ BİLGİYİ OKUMA YETENEĞİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HUZUR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HÜZÜN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İDEOLOF ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL SS X ERDEMSEL ÖZELLİĞİ,
 İYİ BİLGİSEL BAKIŞ AÇISI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İNANÇ, İNANMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İNCELEME, ARAŞTIRMA, EKSİKLİK ARAMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL RARA DE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İSTEK, İSTEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL TİL DANŞE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ
İŞVE, CİLVE, NAZ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL SİBRİLİNELİTA
İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İZİN İSTEMEK, MÜSAADE İSTEMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KARAR VERME MEKANİZMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KARDEŞLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KENDİ HAKİKATİNİ ÖĞRENME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KENDİ OLMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KOKLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KONSANTRASYON ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KONTROL VE DENETLEME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KONUŞMAK, SES ÇIKARMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KURALCILIK, KURALLAR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MACERA VE AKSİYON ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MAHREMİYET VE YALNIZLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL LAY LA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, DİNLENMEK  VE YAŞAMIN TADINI ÇIKARMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MASUMİYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MERHAMET, ŞEFKAT ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MUHAKEME, SORGULAMA YETENEĞİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MUTLULUK, SEVİNÇ DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MİS VİL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MÜCADELE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MÜZİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NEZAKET VE KİBARLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NAMUS, VERİLEN SÖZLERİN ARKASINDA DURABİLME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NİYET, İYİ NİYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NOPES ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NOVEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

OBJEKTİF, TARAFSIZ BAKIŞ AÇISI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

OBSEVAŞ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

OLUMSUZLUKLARDAN DERS ÇIKARMAMIZI SAĞLAYAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖĞRENMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÖĞRETMEK, ÖĞRETMENLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖNLEMLİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖRNEK ALMAK VE ÖRNEKLENDİRME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖZGÜR İRADE, İRADE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÖZGÜRLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖZÜR DİLEMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖZVERİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

PİŞMANLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

POLİTİKA VE SİYASET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

PROJELER ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞLARI İNCELEYEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RAHATLIK, RAHATLAMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

REFLEX ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RİCA ETMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SABIR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SADAKAT ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SAĞDUYU ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL EL Fİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, SORUN VE PROBLEM ARAYAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SANAT ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SAYGI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SEBAT, DOĞRU KARARLARIN ARKASINDA DURABİLMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İSSA Sİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, STRES, DERT, SIKINTI GÖZLEYEN ERDEMSEL ÖZELLİK

ŞİİRSEL VE EDEBİ ANLATIM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ŞİKAYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İSSEV ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, ŞİRİNLİK, SEMPATİKLİK, CANA YAKINLIK, SEVECENLİK ERDEMLERİ BÜTÜNLÜĞÜ

TAT DUYUSAL ÖZELLİĞİ

TASARIM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

TEMİZLİK, TEMİZ OLMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

TEŞEKKÜR ETMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÜRETKENLİK,VERİMLİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

UYARICI ÜZÜLMEK VE GÜZEL AĞLAMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VAVASİ: VAR OLMA ÖZELLİĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İYİ VE ERDEMSEL BİLGİLER, OLUMSUZ EYLEMLERİ YASAKLAYICI BİLGİLERİN UYGULANMASI METODUNU AÇIKLAYAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VARLIKLARIN KENDİLERİNİ KENDİ ALANLARINDA TEK SORUMLU YAPAN  ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VARLIĞIN MERKEZİ VE YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU İFADE EDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

SEVGİ BİLGİ FİLTRESİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ - ERDEMSEL BİLGİLER VE OLUMSUZ EYLEMLERİN YASAKLARINDAN OLUŞAN BİLGİ FİLTRESİ UYGULAMASI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

YARDIMLAŞMAK VE DAYANIŞMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZAMAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL ŞİL Zİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZEKA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZEVK, HAZ, COŞKU, HEYECAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

CİNSİYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KABUL ETMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

BİRLİK VE BERABERLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KOORDİNATÖRLÜK UYGULAMASI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RÜYA DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VARLIKSAL BEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VARLIK BİLGİSİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DUYULARDAKİ SORUNLARIN ANTİ BİLGİSİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL ANTİ OX ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ANTİ OBSEDÖRLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DUYULARIMIZDAKİ TESİRLERİ, ETKİLERİ, YANLIŞ BİLGİLERİ YOK EDİCİ ÖZELLİKTEKİ BİLGİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İXİX SİS ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, SEVGİYE UYUMLU İSTEKLERLE YAŞANAN CİNSEL ZEVKLERİN VE HAZLARIN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

Yazan: Vil Solivyes

Varlıkların Kendilerinde Yasaklamaları Gereken Olumsuz Eylemler Listesi - Kısa Açıklamalarla Varlıklara Zarar Veren Olumsuz Eylemler

Varlıkların Kendilerinde Yasaklamaları Gereken Olumsuz Eylemler Listesi - Kısa Açıklamalarla Varlıklara Zarar Veren Olumsuz Eylemler

Sürekli yazılarımızda bahsettiğimiz sevgiyi yok eden ve varlıkların kendilerine ait bütün alanlarda yasaklanması gereken olumsuz eylemler, kısa açıklamaları ile bilgilendirmek amaçlı listelenmiştir. Bu listede olmayan ancak benzer özelliklerdeki olumsuz eylemleri sizlerde tespit edebilir ve listenize ekleyebilirsiniz. Bu yasaklar sizlerin çevrenizdeki koruma kalkanı olarak sizi bütün kötülüklerden korur. Devamı şeklinde hazırlanmış olan bilgiler gibi bütün olumsuz eylemlerin tanımları da aynı şekilde detaylıca hazırlanınca yayınlanacaktır. Buradaki yasaklar erdemler listesinde belirtilen erdemlerin negatif olanları değildir genellikle, mesela merhametsizliğin yasaklanması gerektiğini kendisinin erdem olması nedeniyle anlaşılabilir olması durumundan bu gibi açıklamalar yapılmamıştır ancak siz, bu durumu bilerek bütün erdemlerin uygulanmamasını da yasaklar arasına ekleyebilirsiniz, onlarda bu haliyle yasaklanarak size güç ve destek olurlar.


AÇ GÖZLÜLÜK YASAKTIR
Kendisine yetenlerle yetinmeyerek ve hiç ihtiyacı olmadığı halde her zaman daha da fazlasını istemekle ilgili olan olumsuz eylemdir.


ADALETSİZLİK, EŞİTSİZLİK YASAKTIR
Adalet, her konuda eşit davranılması ve eşit olarak hakların verilmesi şeklinde bir kanunu uygulatan erdemsel özelliktir. Devamı için Tıklayınız. Eşitlik ise, iki yada ilgili alanların birbirleri ile söz konusu olan durumda şartlar ve imkanlar bakımından aynı olduğunu ifade eden bir bilgidir, anlayıştır, tanımlamadır. Devamı için Tıklayınız.


ALAYCILIK, KÜÇÜK DÜŞÜRMEK YASAKTIR
Bir varlığı kendi özellikleri yüzünden olumsuz bir şekilde etkilemek, O'nu kendisinden imkanları ve şartları bakımından aşağı görerek küçük düşürmek olumsuz eylemidir.


ALDATMAK, KANDIRMAK, YALANCILIK YASAKTIR
Aldatmak, kandırmak yani yalan söylemek, bir bilginin hakikat şeklinde gereken alanlarda kendisini ifade etmesine engel olmaktır. Her zaman her yerde hep gerçekler yaşanmalıdır, sahtelikler, olmayan şeyler, gerçekle alakası olmayan bilgiler ve yanıltmalar tamamen zarar verici olarak sayılır ve hakikat bilgisi kendisini yaşatmalıdır ve yalanlar, aldatmalar, kandırmalar hakikatin ortaya çıkmasına engel olan olumsuz eylemlerdir. Devamı için Tıklayınız.

APTALLIK ve GERİZEKALILIK SAĞLAYICI, APTALLAŞTIRICI HERŞEY YASAKTIR
Aptallık, varlıkların kendi zihinsel ve varlıksal özelliklerini olması gerektiği gibi kullanamaması durumundan ortaya çıkan ve gerilikle bağlantılı olan ve yeteneklerini, tecrübelerini, bilgilerini algılayamama, çevresinde olanları anlayamama durumu şeklinde varlıkta ortaya çıkan, akıl ve mantık gibi erdemleri kullanamamasına sebep olan olumsuz bir eylemdir. Böyle olmamak için mücadele edilmelidir. Ve aynı zamanda hiç kimseyi bu gibi durumlara düşürmemek gereklidir. Kimi yöntemlerle varlıklar bu gibi zihinsel sorunlar yaşayabilmektedir ve varlıkların akli ve zekai durumları ile kesinlikle oynanmamalıdır, tamamen bu gibi eylemler yasaklanmalıdır. Devamı için Tıklayınız.


BAĞIMLILIK YASAKTIR
Bağımlılık, bir konuya, olaya, duruma iradenin bastırılmış hali ile bağlı olma durumudur. Bu bağımlılık konusu varlığı esir almış şekilde onsuz yapamayacağı gibi yanlış bir inanca O'nu yöneltmiştir ve bu özellikleri ile bağımlı olarak bazı şeyleri uygulamak, kullanmak yasaklanmalıdır. Burada bahsedilen bağımlılıklar sigara gibi bağımlılıklar değildir, bunlar iradeyi bastırmış şekilde bağımlılıklar olmaktan uzaktır. Varlığı kontrollü yaşamaktan çıkaran türden bağımlılıklardır. Sigaranın varlığın kendi sağlığına zararı olabilir, bu da sebep sonuçları ile anlayabileceği bir konu olarak kendisini ilgilendirir. Bahsedilen bağımlılık örneği iradesi ile kontrol edemeyeceği şekilde yaşananlardır.


BAĞNAZLIK YASAKTIR
Bağnazlık, eskimiş ve uygulamadan kalkmış olan yaşam tarzlarının, bilgilerin, inançların artık kullanılması gerekmiyorken bile onlara sıkı sıkı bağlanarak değişimden korkmak, değişimi reddederek hala o eski bilgilere bağlı kalma durumudur. Cahil kalma isteğinin diğer bir adı da bağnazlıktır. Devamı için Tıklayınız.


BENCİLLİK, BEN MERKEZCİLİK YASAKTIR
Bencillik, bir varlığın hep kendi menfaatini düşünmekle ilgili olarak yaşatılan, kendi rahatı, kendi mutluluğu, kendi çıkarları, kendi güzelliği, kendi hayatı, kendi fikirleri ve kendi şeklinde başkalarının mutsuzluğunu, rahatsızlığını, zarar görmesini ve bu kendisi ile ilgili olarak düşünme durumunda kendisinden başkasını düşünmeden, hep kendini düşünerek yaşama ve uygulama yapma halidir, bu tanıma uyan olumsuz bir davranış biçimidir. Devamı için Tıklayınız.

DEDİKODU, ARKADAN KONUŞUP YÜZÜNE KONUŞAMAMAK, İFTİRA EYLEMİ YASAKTIR
Dedikodu, bir varlığın başka bir varlık yada alan hakkında gerçek yada izni olmayan konularla ilgili konuşması ve bunu yaşatması durumudur.  İftira ise hiç suçu olmadığı halde suçu başkasının üzerine atma eylemidir ve ikisi de kesinlikle yasaklanması gereken özelliklerdedir.


DİSTOPYA, DİSTOPİKLİK YASAKTIR
Distopya, bir toplumun baskı kullanılarak yönetilmesidir ve bu yönetim şekli yönetenin istediği şekildedir. Bu gibi yönetimlerin olduğu alanlara verilen isimdir Distopya ve Distopiklik bu şekilde yönetilme durumudur. Baskılar, zorlamalar, istenmeyen yaptırımların uygulatılması şeklidir. Bir toplumda eğer bir şeyler istenmiyorsa bunların nedeni araştırılır ve gereken açıklamalar yapılır, neden istenmeli, neden istenmemeli, yararı zararı şeklinde raporlar açıklanır, sunulur, gösterilir ve toplum aydınlatılır. Ancak distopya da böyle bir durum söz konusu olmadan yönetim istediğini yapar ve bunu baskılar uygulayarak, açıklamalar olmadan yapar. Bu şekilde bir uygulama kesinlikle bütün zihinlerin kendilerinde yasaklamaları gerekmektedir.


DÜŞMANLIK YASAKTIR
Düşmanlık, bir alana karşı yapılan bozgunculuk, düzen bozuculuk, kargaşa ve olumsuz eylemleri o alanda yaşatmaya çalışmakla ilgili bir kavramdır ve düşman olunduğu zaman tamamen bütün bağların koparılmış olması gerekmektedir ve çeşitli araçlarla ve bilgilerle birbirlerine zarar vermeye başlanır. Bu gibi davranışlar ve uygulamalar yine kesinlikle yasaklanmalıdır. 


HIRSIZLIK YASAKTIR
Hırsızlık, bir oluşumun hakkı olmayan bir şeyi izinsizce ve habersizce alması durumudur. Bu eşyalarda olabilir, bilgilerde olabilir, projelerde olabilir, önemli olan o şeyin hak sahibinin başkasının olması ve bir diğerinin onu izinsiz bir şekilde gizlice almasıdır ve bu uygulamanın yapılması şekliyle bir alanda hırsızlık söz konusu olabilir.

İĞRENÇLİK, AŞAĞILAMAK YASAKTIR
İğrençlik, bir olayın yapı olarak görüntüsü ve algılanması sebebi ile itici ve kabul edilemez gelmesi durumudur. Hiç bir şeyi bu hale getirmemeliyiz, iğrenç şekilde tanımlanacak gibi bir oluşumu yaratmamalıyız. Aşağılamak ise bir olayı kendisinden aşağı görerek yorumlama halidir ve yine kimse kimseyi hiç bir konuda aşağılamamalıdır. Bu iki olumsuz eylemde kendi anlamları ile oldukça gereksiz ve anlamsızdır uygulanması yasaklanmalıdır.


İHANET VE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASI YASAKTIR
İhanet için verilmiş bir söz, uyulması gereken bir durum, karar verilmiş bir konuya uyma bağlılığı gereklidir ve ihanet etmek, bu gibi durumlara uyacağını, yaşayacağını, içinde olacağını söyleyerek, söz vererek, belki de bir şekilde anlaşmalarla tastikleyerek, bilgilerle onaylatarak sonrasında bunlara uymayarak bütün verdiği sözleri ve uymak için yaptığı şeyleri kabul etmemek, vazgeçmektir. Bu oldukça yanlış bir davranış biçimi olarak varlığın kendisine öz saygısını kaybetmesine neden olur ve yapılamayacak olan sözlerin verilmemesi gerekmektedir. Bu gibi davranışlar yasaklanmalıdır.


İNTİKAM YASAKTIR
İntikam, yaşanan bir olay sonrasında zarar gören alanların kendisine bu yapılanların hesabını sorma isteğidir, hissidir. Yaşadıklarının kendisine zor gelmesi sonrasında o alandan intikam alarak kendisini tatmin etme yolunu seçer ve bu gibi durumlar varlıkların yaşamında kesinlikle yaşatılmamalıdır, yasaklanmalıdır, öncelikle zaten kendisine zarar verici özelliklerdedir.


ISTIRAP, İŞKENCE, ACI, AĞRILARA SEBEP OLMAK YASAKTIR
Istırap, bir oluşumun sağlıklı olması durumundan çıkarak zamanını tamamen sıkıntılar içinde geçirmesi durumudur. Böyle anlarda zaman sıkıntılı, tatsız geçer ve var olmak kavramları çekilmez bir hal alır. Mutluluğun ve haz almanın, zevk almanın tam tersi olarak bir yapılanma içinde olan ıstırap olumsuz eylemi bir varlığın normal olarak yaşamaması gereken bir eylemdir.  Akabinde işkence, acı çekmek, ağrılar gibi bedensel ve varlıksal sorunları tanımlayan bu rahatsızlıklara sebep olacak davranışlarda ve uygulamalarda kesinlikle bulunmamamız gerekmektedir ve kimseye bu şekilde bir etkide bulunamayız, tamamen yasaklanması gereken olumsuz eylemdir.


KABA DAVRANMAK, KIRICI OLMAK YASAKTIR
Kaba davranmak, kibar olmanın zıt anlamlısı olarak yerini alır. Çevresindekileri umursamadan onların rahatsız olacağını hiç düşünmeden, kendince rahat davranarak onları rahatsız etmek ve birde bunu fark ettikten sonrada özür dilememek gibi örneklerde anlatılan davranış biçiminin adı kaba davranmaktır. Kırıcı sözler kullanmak kaba davranmaktır. Rahatsız edici her hareket kaba davranmaktır. Karşıdaki varlığa kabaca ve kırıcı gelecek olan hareketlerde bilerek ve isteyerek, farkında olarak bulunmak yasaktır.


KAOS YASAKTIR
Kaos, düzenli olarak yapılanmış bir alanda karışıklığın ortaya çıkarılması, içeriğinde olumsuz bir çok eylemin bulunması ile tamamen yaşananların bir savaşa dönüşebileceği, korku, panik, nefret ve diğer olumsuz eylemlerle birlikte oluşturulan bir düzensizlik ve kargaşa halidir. Kaosun oluşmasına dair bütün oluşumlar yasaklanmalıdır.


KAPRİS, ALINGANLIK YASAKTIR
Kapris, bir olay sonrasında o olaya nazaran tepki vermek maksadı ile hiç hoş algılanmayan hareketlerde ve tavırlarda bulunma halidir. Mesela bir oyunda yenilen bir varlık, bunun sonucunda kapris yaparak başka oyun oynamak istemez ve bunun sonucunda diğer oyuncular onunla ilgilenmek zorunda kalır, O'nun bu oyunda yenildiği için böyle yaptığını anlarlar ve O'da bunu bile bile devam ettirir, ilgiye ihtiyacı vardır ve bu tutum çok anlamsız olduğu gibi bunun adı kapristir. Böyle yanlış bir davranış biçimi çevresindekileri rahatsız edici olduğundan yasaklanmalıdır. Alınganlıkta, kendisi ile ilgili olmadığı halde kendisi ile ilgili olduğunu düşünerek olayları ve konuları kendi üzerine çekerek bundan olumsuzluk hissetmesine kadar giden yanlış bir davranış biçimidir ve alınmadan , her zaman sorunların ortaya çıkarılarak halledilmesi gerekmektedir. Bu sebeple iki olumsuz eylemde yasaklanarak varlıklar çok daha rahat ederler.


KARAMSARLIK, KÖTÜMSERLİK YASAKTIR
Karamsarlık, kötümserlik bir olay, durum yada konu ile ilgili olarak yapıcı ve pozitif düşünmenin ve bu şekilde çareler aramanın dışında, olumsuzlukları vaat eden ve çağrıştıran düşünceler ve tahminler ve olasılıklardan bahsederek, bu şekilde olumsuzlukların olacağı endişesi ile olayları yorumlama, davranma ve algılama şeklidir, anlayışıdır. Olay o an kötü bile yaşanıyor olsa da, yine de pozitif bir bakış açısı ile incelenmelidir, nitekim bu şekilde daha net gerçekler görülebilir. Bu bakış açısı yasaktır. Devamı için Tıklayınız.

KİBİR, ÜSTÜN GÖRMEK YASAKTIR
Kibir, kendini herkesten üstün tutacak şekilde beğenme, kendini üstün görme, kendisini her şeyin üzerinde tutma, kendisinden daha fazla hiç bir şeyi beğenmeme davranışlarına verilen genel bir isimdir. Kibir yüzünden varlıklar çevresindeki hakikati ve kendilerine faydalı olacak olan bilgileri, gerçekleri göremezler. Oysaki ilerlemek için her zaman çok yönlü düşünmek ve davranmak gereklidir ancak kibir oluşumu teklik konusunda varlığı sadece kendisine yöneltir ve bu yöneltme tamamen olumsuz eylemleri yaşatacak şekilde olur. Bu olumsuz eylem tamamen yasaklanmalıdır. Devamı için Tıklayınız.


KİN YASAKTIR
Kin, bir alana yaptığı bir hata yüzünden yada bir hata yapmamış olsa bile kendince bazı sebepler yüzünden, yada bir sebebin olmasını bile söz konusu olmadığı anların yaşanarak tavır alma, intikam duymanın daha da içselleştiği ve yoğun haliyle yaşandığı, uzun zaman aralığınca yaşatılan halidir ve intikamda kendisine yapılan bir hatanın olması kesinlikle söz konusu iken, kinde böyle şeyler olmadan da kıskançlık yüzünden, bencillik yüzünden yada başka olumsuz eylemler yüzünden de yaşatılabilme özellikleri vardır. Bu olumsuz eylem yasaklanmalıdır. Devamı için Tıklayınız.


PEDOFİLİ VE ENSEST, KENDİ SEVİYESİNİN DIŞINDA YAŞANAN İLİŞKİLER VE AİLE İÇİ CİNSELLİK BENZERİ ÖZEL İLİŞKİLER YASAKTIR
Varlıkların bazı yaşamsal özellikleri öyledir ki ancak kendi seviyesindeki varlıklarla bunları yaşadığı zaman sağlıklı bir şekilde ondan faydalanabilir. Mesela cinsellik, bir varlık, henüz ilk ergenlik çağları olsun diyelim yaşamının, ve başka bir varlıkta yaşamının yaşlılık zamanlarında olsun diyelim, ve onların cinsel birliktelikleri söz konusu olduğunda, bu cinselliğin karşılıklı olarak duygu ve düşüncelerin paylaşılması anlamına gelmesi ve bu paylaşımın direk ve aracısız bir şekilde karşılıklı olarak birbirlerini anlamasını istemesi gibi durumlarında söz konusu olması ile, bu iki varlığın bu durumu yaşaması sonrasında ortaya zevk, memnuniyet, mutluluk çıkarmayacak ve bunun yerine pişmanlıklar ve şaşkınlıklar, rahatsızlıklar söz konusu olacaktır. Çünkü birbirlerinin seviyelerinde olmayan zihinsel yapıları, algıları, düşünceleri, istekleri ve buna benzer bütün alanları kendisinin çok altında ve kendisinin çok üstünde bir bilgi ve tecrübe tarafından anlama ve algılama konusunda zorlanmaya tabi tutulmuştur ve bu zorlanma, sonrasında cinselliğin özgürlüğünü yaşayamayan çiftin tamamen mutsuz olarak ayrılmasına neden olur ve bu durum bu sebeple yasaklanmıştır. Seviyeler arasındaki gelişimsel farkların söz konusu olduğu zamanlarda cinsellik gibi aşk gibi özel ilişkiler farklı seviyelerdeki varlıklar arasında yaşanmamalıdır, yaşanınca sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu gibi özel ilişkiler çok yoğun duyguların paylaşımını sağlamaktadır ve birbirlerine denk olmayan duygusal paylaşımlar, istekler, bakış açıları kesinlikle birbirlerine zarar verici sonuçları doğurur. Birine ağır gelen diğerine az gelir ve olayın özelliği gider, içeriğindeki erdemsel yapı yok olur. Bu sebeple bütün varlıklar bu gibi özel ilişkileri ancak kendi seviyelerindeki varlıklarla yaşarlar ve bu örnekle böyle şeyler yaşanmamasının nedeni de felsefi olarak ortaya çıkmış olur.  Bu gibi özel ilişkiler, seviye farklılıklarını göz ardı ederek yakınlaşmalar, bilgi ve tecrübelerin birine fazla diğerine az gelmesi durumunu yaşatacak her hangi bir olay, birliktelik, ilişkiler kesinlikle yasaktır. Olayın ahlaki olarak açıklaması ve küçüğün yaşadığı rahatsızlıklardan bahsetmeye gerek bile yoktur. Oldukça saçma, uygunsuz ve tamamen yasaklanması gereken olumsuz bir eylemdir. Bu gibi evlilikleri ve eşleşmeleri kendilerince haklı gösterenlerin sebepleri de kendi düzensiz davranışı gibi olumsuzdur, yasaklanmalıdır. Ne mutlu ki zaten bir suç olarak adalet makamlarınca da tanımlanmaktadır. Aynı zamanda bu yasak, bir aile de babanın ve annenin, ve diğer akrabaların zamanında onların büyükleri olmaları nedeniyle kendilerinde yapılandırdığı yasak bilgisi yüzünden, bu yasak bilgisinin içeriğinde bulunan çocukların pedofili kavramının içerisine girmesi, çok uzun bir süre bu şekilde iticiliklerle algılanacağı ve olumsuzluk olarak sayıldığı için, zaman geçince büyüyen çocukların ergen olması da aile bireylerinin çocuklarına bu yasağın dışında bakmasına sebep olamaz, hala bu yasağın etkisinde olurlar ve çıkarılmamalıdır da ve bu uygulama sayesinde bütün ensest ilişkilerde otomatikman yasaklanır. Bu gibi yanlış ilişkiler aile kavramlarının içerisinde bir olumsuzluk ve düzensizlik meydana getirir ki, bu açıdan bile yasaklanması gereken özelliklerdedir. Anneler ve babalar için çocuklarının hiç bir zaman büyümeyeceğini sanmalarını kendilerinde bu gibi bilgileri yıllardır bulundurmalarından ( hem de annelik, babalık ve aile kavramlarının erdemleri ve oluştu ise duyuları nedeniyle ) anlayabilirsiniz... Cinsellik ilişkisi yaşandığında varlıkları birbirlerine özellikler bakımından eşitlemek üzere bir oluşumun yaşanması üzere düzenlenmiştir ve babası ve annesi ile çocukların birbirlerine bu şekilde bir eşitlenme durumu, ebeveynlerin çocukları ile aralarında olan onları büyütmek, korumak ve sorumluluk almak ve akabinde bunları yapmak için saygıyı yaşanılır tutmak ve sözlerinin uygulanabilir güvende olmasını sağlaması gerekecektir ancak ailesi ile cinsel ilişkiler içine giren çocukların kendilerini ebeveynleri ile aynı zihinsel ve varlıksal seviyede görmesi ve bu şekilde yetişmesi yanlışlığı başka bir sebep olarak zaten görülebilir, ve bu gibi ebeveynlerde çocuklarını büyütmek, korumak ve sorumlulukları ile ilgili olmak şeklinde başarılı olamamışlardır. Kesinlikle her açıdan ergen bile olsa, annelik içeriğinde çocuklarının sadece iyiliğini düşünmesi ile ilgili ve babalıkta aynı şekilde bir görevi ifa etmekle ilgili olur ve bu örneklerle çocuklarına zarar vereceklerinin bilinmesi, pedofili yasağının dışında bu ilişkileri yasaklar. Bu yasakları yasak olarak yaşatan varlıklar sevgiye uyumlu olarak yaşamak konusunda kendi varlıksal alanlarını yapılandırmış olurlar. İçerikleri olarak iki yanlış ilişkide tamamen sevginin yapısına ters olarak yaşatılır, sevgiyi yok eden etkileri sağlar, bütün varlıklar kendi varlıksal alanlarında, zihinlerinde, çevrelerinde bu ilişkileri kesinlikle yasaklamalıdırlar...


KISKANÇLIK YASAKTIR
Kıskançlık, bir varlığın başka bir varlıkla ilgili olarak onun sahip olduğu şeylere sahip olmadığı için kendisini kötü hissetme eyleminden sonra bir olumsuzluk yapmaya kadar kendisini götürebilen gereksiz ve anlamsız bir bakış açısı, davranış biçimidir. Bu Dünya'da hiç kimsede kıskanılması gereken hiç bir şey yoktur aslında, bu açıklamanın ne demek olduğunu anlamakla ilgili olarak kendinizi geliştirerek bu olumsuz eylemi varlığınızın bütün alanlarında yasaklamalısınız.


KOMPLEKS YASAKTIR
Kompleks, bir varlığın kendisini başka bir varlıktan aşağıda, yetersiz gibi görme, sanma durumlarıdır ve bu bakış açısı tamamen yanlıştır. Herkes ve her şey kendi özellikleri ile tektir ve özeldir ve gelişimsel olarak farklı olan yaşam seviyeleri zamanla değişmektedir ve bunu herkes yaşayacaktır. Bu durumda kompleks yaparak kendisini kötü hissetmesi ve aşağı görerek üzülmesi oldukça gereksizdir. Bu gibi düşünceleri ve bakış açıları yasaklanmalıdır.


KORKU, KORKMAK, KORKUTMAK YASAKTIR
Korku, bir olayla ilgili bilgisizlik yüzünden yüksek ve olumsuz heyecanların yaşandığı, olumsuzluk içeren duygular ve düşünceler bütünüdür korkular. İşte korkuya sebep olan şeylerin içini boşaltacak olan bilgiler edinildiği zaman, cesurca davranışlar, hayatlar ortaya çıkar. Her korkuyu yok edecek olan ve cesaret veren, aydınlatıcı bilgiler vardır ve kendilerinde korkuları yaşatan insanlar, varlıklar bu bilgilere ulaşarak sorunlarını çözebilirler, korkularını yenebilirler. Korkmayı, korkutmayı, ve korkunun kendisini varlıklar bütün alanlarında yasaklamalıdırlar, bunu yapabilmenin yollarını bularak başarmalıdırlar. Devamı için tıklayınız.


KÖTÜ NİYET YASAKTIR
Kötü niyet, bir varlığın bir olayı yapmadan önce düşünüp istemesi durumunun olumsuz eylemler şeklinde ortaya çıkması halidir. Niyet, bu isteğin ortaya çıkması, kötü niyet bu isteklerin kötü bilgilerle ilgili olması durumudur ve oldukça zararlı ve kesinlikle yasaklanmış bir eylem olarak bulunur.

KUMPAS KURMAK, TUZAK HAZIRLAMAK YASAKTIR
Bir yere, şeye yada varlığa karşı, zarar verecek, güç durumlara düşürecek, yapılarını bozacak ve sevgiye ters olarak bir oyun, düzen hazırlama işlemlerine kumpas kurmak, tuzak hazırlamak denir. Ve bu gibi düzenbazlıklarla varlıkların yaşamlarını etkilemek yasaktır.


KÜFÜR, OLUMSUZ SÖZLER, ARGO YASAKTIR
Küfür, yakışık olmayan sözler, söylemler, içeriğinde utanç duyulacak şekilde anlamların olduğu konuşmalar, başka birini rencide etmek amacı ile söylenmiş sözler, diğerini rahatsız edici sözler bütünü, duyanın bundan hoşnut olmadığı ve kibarlık ve naziklik ile tamamen zıt olarak bulunan olumsuz bir eylemdir. Olumsuz sözler ve argoda aynı anlamdadır ve yasaklanması gerekmektedir.


KÜSMEK YERİNE GÖRE YASAL YERİNE GÖRE YASAKTIR
Küsmek, bir konu ve olay sonrasında bir alanla iletişimi kesmek, görüşmeye ara vermek, onu belirli bir süre ve kendince koyduğu kurallar neticesinde görmek istememek şeklinde yaşatılan bir olumsuz eylemdir.  Bunun gerçekten geçerli bir nedeni varsa, ve belki de son çare olarak, bu durumun varlıksal olarak sizlere katkısı olacak ise küsmek faydalı bir uygulama olabilir. Ancak bunu bir huy haline getirerek her küçük sorunda uygulamak gibi ayrıştırıcı özelliklerdeki bu olumsuz eylemi bu haliyle yasaklamalı, diğer pozitif haliyle yasal olarak kullanmalısınız.

MELANKOLİ, DUYGUSAL SAPLANTILAR YASAKTIR
Melankoli, duygulardan elde ettiği bilgilerin etkisinde kalarak ve bunları bir saplantı haline getirerek, akıl ve mantık özelliklerinden yoksun bir şekilde yaşama halidir. Duygular, kendi başlarına akıl ve mantık iş birliği olmadan, iradenin kontrolü olmadan ve diğer duyularla iş birliği içinde olmadan kullanıldığı zaman melankolik haller, duygusal saplantılar olmaya başlar. Bu gibi haller varlıkları sıkıntıya sokar ve bu özellikleri ile yasaklanmalıdır.


NEFRET YASAKTIR
Nefret, bir alana yada oluşuma, konuya karşı duyulan itilim, anlamsız isteksizlik, ayrıştırıcı olma durumu, ötekilemek, kendisinden aşağıda yada uzakta görmek, olmasını istemek, yada onun kötülüğünü istemek adına duyulan hisler, yaklaşımlar, düşüncelerin uygulamaya geçmesi durumudur. Nefret edilen alanın olumsuzluğunun istenilmesi nefretin olumsuz bir eylem olmasından kaynaklanmaktadır. Nefret her haliyle tamamen yasaklanması gereken bir eylemdir. Devamı için Tıklayınız.


NEGATİF HIRS YASAKTIR POZİTİF HIRS YASALDIR
Negatif hırs ise, iki çeşite ayrılmış olan hırsın olumsuz olanıdır. Hırs, olumlu bir çalışma ile ilgili olarak yapılması gereken bir iş için kullanılması açısından faydalıdır. Hırs yapınca o iş ile ilgili kararlı bir duruş sergilenir ve o işi bitirene kadar başından kalkılmaz. Hırs, hırs edilen konu ile ilgili çok istekli bir şekilde uğraşmayı, çalışmayı, çaba göstermeyi kast eder. İşte bu anlamda ikiye ayrılır. Negatif olanı da olumsuz eylemleri uygulamakla ilgili hırslar edinmek üzere yapılanlardır. Gereksiz, faydasız hırslar sadece zarar vermektedir ve bu haliyle negatif olarak algılanırlar. Negatif olanı yasak, pozitif olanı yasaldır.


NEGATİF İNATLAŞMALAR YASAK, POZİTİF İNATLAŞMALAR YASALDIR
İnat, bir konuda körü körüne ısrar etme durumdur ve kendince bildiği şeyler yüzünden inat ederek o istediği şeyin olmasını isteme halidir. İnat bu anlamı ile ikiye ayrılır. Negatif ve pozitifler. Negatif olanları, zarar verici sonuçları olacak olan, varlıkların hayatlarının yapısına ters, içeriğinde faydalı bir durumun söz konusu olmadığı ve sonrasında da hiç bir şeyin elde edilememesi durumunun yaşandığı, üzücülükle sonuçlanacak olan, gereksiz yere yapılması gibi sebep sonuçlara dayalı bilgilerle anlamsızlığı onaylanmış bütün ısrarlı istekler, yani inatlaşmalar, negatif inatlaşmalardır. Ancak birde olumlu ve pozitif olayların uygulanması adına gösterilen inatlar, mesela erdemleri uygulamakla ilgili gösterilen bir inatlaşma faydalı olabilir ve bu açıdan yasal olarak tanımlanır. Negatif İnatlaşmalar yasak, pozitif inatlaşmalar yasaldır.


OBSESYON, OBSEDÖRLÜK,OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR
Obsesyon, takıntı şeklinde kelime anlamı olarak bilinse de, felsefi anlamda etki altında olmak, kalmak olarak kullanılır. Obsede etmekte, bir yeri, varlığı, alanı etkisi altına almak anlamında kullanılır. Bu etkileme durumu etkilenen alanın iradesini kontrol etmek şeklinde bir uygulamayı sağlamaktadır. Böyle etkiler yapan alanlara, varlıklara, organizasyonlara da obsedörler denilmektedir. Yani obsesyon, etki altına alarak iradesini kontrol etme olayı, obsede ise etki altında kalarak iradesini teslim etme durumu, obsedörler de bunları yapan varlık ve alanlara verilen isim olarak tanımlanır. Obsesyon, obsedörlük, obsedörler, obsedör bilgiler ve onları destekleyici çalışmalar her haliyle tamamen yasaktır. Devamı için Tıklayınız.


OLUMSUZ EYLEMLERİ AMAÇ EDİNMİŞ DOLAYLI DİYALOGLAR YASAKTIR
Olumsuz eylemleri amaç edinerek yapılan diyaloglar, iletişimlerde aynı şekilde yasaktır. Yani olumsuz eylemlerden bahsetmiyormuş gibi yaparak aslında olumsuz eylemlerden bahsetmek durumu, dolaylı yollardan olumsuz eylemleri pozitif gösteren hareketler, konuşmalar, diyaloglar tamamen yasaktır ve bu konuda da niyetler gözlenerek gereken şekilde çalışılır. Olumsuz eylemleri amaç edinmiş diyaloglar, bakış açıları, yönlenmeler, istekler yasaktır. Devamı için Tıklayınız.

OLUMSUZ EYLEMLERİ OLUMLU GİBİ GÖSTERMEK YASAKTIR
Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Ve bu kesinliğin kazandığı olumsuz eylemlerin olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda olumsuzlukları bilerek ve bundan emin olunduktan sonra onları olumluya dönüştürmeye çalışmak adına çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Denenerek, sebep ve sonuçları ile olumsuz oldukları ispatlanmış bütün eylemleri olumluya çevirmeye çalışmak bağnazlığı yasaktır. Bunun felsefi ve yaşamsal onayının verilebilmesi gerekmektedir ki, bu listedekilerin hepsi tamamen olumsuzluğu belirgin özellikte olan eylemlerdir. Devamı için Tıklayınız.


ÖVMEK, İLTİFAT YERİNE GÖRE YASAL YERİNE GÖRE YASAKTIR
Övmek, bir şeyi, varlığı yada oluşumu kendi özellikleri yada yaptıkları nedeni ile güzel sözlere layık görmek durumudur. İltifat da aynı anlamda kullanılır. Ancak bunlarda iki şekilde negatif ve pozitiftir. Övülen yeri sırf memnun etmek adına yapılan övgüler, iltifatlar doğru davranmaktan uzak o yeri olumsuz etkileyen eylemlerdir. Kendisi ile ilgili aslı olmayan şeyleri duyan o yer, bunu gerçek sanabilir ve gerçek olmayan övgü, iltifat ona zarar verir. Ancak gerçek olan, arkasında dayanağı bulunan övgüler ve iltifatlar vardır ve bunlarda o yerlere kesinlikle mutluluk verir, kendisini iyi hissetmesini sağlar. Bir yer bazı şeyleri kendi bakış açısı ile göremez, ancak başkalarının yorumları ile kendisindeki özellikleri daha iyi görebilir ve bu durumda gerçek övgü ve iltifatlar işe yarar bir erdem olarak sayılır. Sahte olanları yasak, gerçek olanları yasaldır.


PİSLİK, PİS OLAN ŞEYLER, KİRLİLİK YASAKTIR
Pislik bir şeyin yapısının itici, kötü, olumsuz olması ve görünmesi durumudur. Bu örnekle pis olan her şey yasaktır. Pis kokular, pis görüntüler, pis olaylar, pislik şeklinde oluşumlar kesinlikle yasaktır. Karışık, itici, göze ve algılara olumsuz ve düzensiz görünen, çirkin, istenmeyen ve bulunulmasından kesinlikle hoşnut olunmayan şeylerdir pis şeyler. Aynı zamanda kirlilikte yasaktır. Kirli olan şeyler görüntüsünde, yapısında normalin dışında ve düzensiz, karışık, başka şeylerin bulaşarak anlamını karıştırdığı, yine istenmeyen bir durumu algılatan olumsuzluğun ortaya çıkması halidir, görüntü olarak iticilik ve rahatsızlık yaratır ve bu gibi durumların özellikle yaşatılması kesinlikle yasaktır.


POZİTİF ELEŞTİRİLER YASAL, NEGATİF ELEŞTİRİLER YASAKTIR
Eleştiri, içeriği bakımından ikiye ayrılır ve bu açıdan bakıldığında hem yararlı hem de zararlıdır. Sırf yıkıcılık olması için, olumsuz hissettirmesi ve bozuculuk için yapılan eleştiriler vardır ve bunlar tamamen fayda sağlamaktan uzak, o alanı olumsuz etkilemek için yapılan eleştirilerdir ve bunları, arkasında nedenleri, amaçları, sebepleri, geçerli olan bilgilerinin olmaması ile anlayabiliriz. Bunun aksine birde pozitif olan gerçek yapıcı eleştiriler vardır ki bunlar ilgili alana fayda sağlar ve bu özellikleri ile yasaldır, yıkıcı ve yapıcı olmaktan uzak olanlar ise yasaktır.

POZİTİF İHTİRAS VE TUTKU YASAL, NEGATİF İHTİRAS VE TUTKU YASAKTIR
İhtiras ve tutku, bir isteğin aşırı derecede varlıklarda yer edinmesidir. Bir şey istemek ve bu isteğin üzerinde durmak, bunu mutlaka olmalı şeklinde bir istekle de desteklemek, aklımızdan genellikle çıkaramadığımız, olması için sürekli çabalar gösterdiğimiz olaylar ihtiras ve tutkular şeklinde tanımlanırlar. İkisi de aynı anlamdadır. Ancak bunlar neyi istediğimiz ile ilgili pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılırlar ve negatif olanları yasak, pozitif olanları ise olumlu şekilde kullanılabilir özellikler gösterdiğinden yasaldır.


POZİTİF MERAK YASALDIR NEGATİF MERAK YASAKTIR
Merak, bir bilgi, konu hakkında o konuyu öğrenmek isteğinin duygularla ifade ediliş tarzıdır. Bu öğrenme isteğinin heyecanı duyulur. Ancak yerine göre negatif yerine göre pozitiftir. Pozitif merak, olumlu bilgilerin, olayların, bilinmesine hakkı olunan konuları merak etmektir ve bu merakların ardında öğretici mahiyette anlamlar vardır. Mesela, bir oyunun sonunda neler olduğunu merak etmek, o oyunu başarmakla ilgili başarıya götüren duygusal reaksiyonlar anlamına gelir. Yada bir varlığın özel zamanlarında ne yaptığını merak etmekte negatif merak anlamına gelir ve bunu merak halini yaşamadan varlığa sormak gerekir ki, bu türlü bir merak öncesinde neler yaptığını düşünmemeyi gerektirir. Kendi hakkı olmayan konularda merak göstermek yasak, ancak kendisini başarıya götürmek gibi sebeplere neden olan ve hakkı olan konularda gösterilen meraklarda yasaldır.


POZİTİF TARTIŞMALAR YASAL, NEGATİF TARTIŞMALAR YASAKTIR
Tartışmada eleştiri gibi kendi içinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır ve bir konu hakkında derinlemesine yapılan, bütün ayrıntılarının konuşulması, bir topluluk halinde dile getirilmesi ve o konu hakkında detaylıca doğrularının yanlışlarının belirtilmesi, sonuçların çıkarılması, gözlemlerin yapılması, nedenlerin ve sonuçların konuşulması tartışmaktır ve bu güzel erdemler içeriği olumlu erdemlerle ilgili olduğu zaman oldukça faydalıdır. Ancak olumsuz eylemlerle ilgili olan tartışmalarda sonucu kavga ve akabinde küslük ve düşmanlığa giden olumsuz başlangıç eylemleridir. Ve bu haliyle olumsuz olanları yasak, olumluları ise yasaldır.


RAHATSIZLIK, RAHATSIZ ETMEK YASAKTIR
Rahatsızlık, bir varlığın yada oluşumun kendi normal olması gereken ve bu oluş hali ile kesinlikle mutsuzluğun söz konusu olmadığı, düzensizliğin söz konusu olmadığı, karışıklığın söz konusu olmadığı, anlamsızlıkların söz konusu olmadığı durumların söz konusu olması ile bu duruma rahat olmak dersek, rahatsızlık bu mutsuzluk, bu düzensizlik, bu karışıklık, bu anlamsızlıklardır ve buna etken sebepler söz konusudur. Sonuç olarak rahatsız edici bazı nedenler ortaya çıkar ve ilgili alana bu olumsuz eylemleri yaşatmaya başlar ve ilgili alan kendi yapısal durumuna ters şeyler yaşandığı için rahatsız olmaya başlar ve rahatsızlık bu halleri ile kesinlikle yasaktır. Bu doğrultuda bir varlığın zamanının kendisini mutlu edecek şekilde geçirmesi rahatlık, mutsuzluk sağlayacak şekilde geçirmesine de rahatsızlık dersek, kimse kimsenin zamanını mutsuz edecek şekilde bir hareket içinde bulunmamalıdır ve yasak olan böyle davranmak halidir. Hiç bir alan ve varlık rahatsız edilmemelidir.

SABIRSIZLIK YASAKTIR
Sabırsızlık, sabır etmenin tersidir. Bir işin sonucu için beklenen zamanın biran önce gelmesini istemek ve bu isteyişler sırasında heyecanlara kapılmak ve genellikle sabrederken bir çalışma içinde olunması gerekiyorken bu çalışmadan da vazgeçmeye neden olan, yapılan işin niteliğine göre sabır zamanlarının da değiştiği, yada ulaşılmak istenilen durum ile ilgili bir bekleme ve anlayışlı olma hali yaşanacaktır, işte bu şekilde zamanla ilgili olarak çok istediği bir şeyi sakinlik, sebat ve çalışarak beklemek sabırdır, bunu yapmamak sabırsızlıktır. Ve sabırsızlık yasaktır. Devamı için tıklayınız.


SAPKINLIK VE SAPIKLIK YASAKTIR
Sapkınlık, doğru ve düzgün seyreden, giden, ilerleyen bir halden sapma durumudur. Doğruluğa ve düzgün olan şeye karşı durma durumudur ve bu şekilde bir tanımla sapkınlık denilen olumsuz eylem, bizim için sevgiye ve içeriğindeki erdemlere karşı olma anlamını taşımaktadır ve hiç bir saptırı, yol, bilgi, konu, olay, düşünce, sapkınlık yaratacak oluşumlar, uygun bulunmadan kesinlikle yasak olarak sayılır. Sapıklık ise, bir varlığın dengesini kaybederek, yaşamın değerlerini ve bilgilerini umursamadan kendisine ve çevresine zararlar verme haline gelmesine neden olan akli, zihinsel hastalık hali, psikopatça, yani bozuk psikolojinin uygulandığı hastalıklı bir davranış biçimidir. İçeriğindeki olumsuz eylemleri normal gibi uygulamaya çalışması şeklinde hastalığı yaşatılır. Bu açıklamalarla sapıklık ve sapkınlık her haliyle yasaktır.


SAPLANTI YASAKTIR
Saplantı, körü körüne bir şeye kendini adamak, o şeyin esiri olacak şekilde bir bağlanma hali yaratmak, anlamsızca ve otomatik bir hastalık gibi aslı astarı olmayan nedenlerden dolayı o şeye konsantre olmak halinden kurtulamamaktır. Bunun için varlıkları etkileyen bazı sebepler söz konusu olabilir. Mesela, bir varlık ile aşk yaşamak isteyen diğer varlığın, bunu istemeyen varlığın reddini saplantı haline getirmek ve ona bunu kabul ettirmek için türlü türlü oyunlara girmek bir saplantıdır.  Bu haliyle saplantılar yasaktır.


SAVAŞ YASAKTIR
Savaş, karşılıklı belirli alanların birbirlerini yok etmeye kadar giden, gerek araçlarla, gerek bilgilerle, gerek kendilerine ait mekanizmalarla uygulamasını yaptıkları, zarar verici, düzen bozucu ve yok edici özellikleri olan bir mücadele ve çalışmalar, çatışmalar ve saldırılar bütünüdür.  En olumsuz eylemlerden biri olarak tamamen yasaklanır. Devamı için Tıklayınız.


SAYGISIZLIK YASAKTIR
Saygı, bir varlığın yada alanın diğerine duyduğu, var olması ile ilgili sevincin hareketlerle, davranışlarla ifade edilmesi şekli, ve bu var olma hakkından dolayı O'nun kendisi ile ilgili olan durumlarında ve alanlarında O'nun kurallarına uymaya çalışmak konusundaki uygulama hali, davranış biçimidir. Bu hakkından dolayı O'na kendisine davranılmasını istediği şekilde davranmaya çalışmaktır. Saygısızlık ise saygının zıt anlamlısı olarak saygının olmadığı hareketler, olaylar, düşünceler, bilgiler anlamına gelir.  Saygısızlık, bu tanımla karşı tarafın kendisine ait kurallarını çiğnemek anlamına da gelmektedir. Ve saygısızca davranışlar yasaktır. Devamı için Tıklayınız.

SİNSİLİK YASAKTIR
Sinsilik kısaca, bir veya bir çok olumsuz eylemi gizlice uygulamaya çalışmaktır. Kimsenin görmesini, bilmesini istemeden olumsuz eylemleri kendi içinde yaşatıp, çevresinde sanki kendi yapmamış gibi bir imajda çizerek, kötülüğü uygulama halidir. Suçu başkasının üzerine atmakta sinsiliğin bir sonucudur. Kendi yapısında olumsuz bir çok eylemi yaşatan sinsilik, bunu açıktan bir şekilde dışa vurmak yerine, gizliden gizliye yaşatarak, kimsenin anlamaması için özel çalışmalar içine girerek, olumsuz eylemleri yaşatır ve kendince bir amacı da olabilir yada bundan anlamsızca keyifte alabilir. Sinsilik kötünün de kötüsü olarak tanımlanan kesinlikle yasaklanması gereken bir eylemdir. Devamı için Tıklayınız.


ŞEHVET, OLUMSUZ EYLEMLERİN ÇEKİCİ GELMESİ YASAKTIR
Şehvet, olumsuz eylemleri çekici gösteren, düşündüren, bildiren durumlar, bilgiler, olaylardır. Yani içeriğinde olumsuz eylemler olan şakaların güzel gelmesi şehvete kapılmakla ilgili olur. Her hangi bir şekilde olumsuz eylemler olarak adlandırılan tüm bilgilerin çekici, ideal, yaşanabilir olduğunun sanılması şehveti simgeler. Bütün olumsuz eylemlerin çekici, özenilir ve beğenilir gelmesi durumunu yaşatmak kesinlikle yasaktır.


ŞİDDET EĞİLİMİ, ÖFKE VE KAVGA ETMEK YASAKTIR
Şiddet, sarsıntılar, şoklar, ilgili olan alanda bozulmaların sağlanmasına yol açması şeklinde gösterilen ve zarar verici özelliği ile yapılanmış hareketler, uygulamalardır. Öfke de şiddetin bir reaksiyon şeklinde dışa vurum halidir. Öfkelenildiği zaman genellikle yanlış şeyler yapılır. Öfke, gerçekleri görmeyi engeller. Öfke içinde iken yapısal hal, bir reaksiyon hali içinde bulunarak ve bunun içine heyecanlar ve moralsizliğinde eklenmesi ile hakikati bulmak konusunda çaresizlik yaratır. Bu yüzden öfkeye neden olan durumlarda gözlenerek bütün oluşumların yapısından uygulanması yasaklanır. Ve bu iki olumsuz eylemin bir sonucu olarak kavga etmekte yasaklanacak bir olumsuz eylemdir. Kavgadan uzak durularak barışların yolu aranmalıdır.

TACİZ, TECAVÜZ, GASP, SADİZM YASAKTIR
Taciz, bir oluşuma istemediği bir şeyi zorla yapmaya çalışmaktır, tecavüz istemediği bir şeyi zorla yapmaktır, gasp ona ait olanları zorla almak, sadizm yine bu zorla ve içeriğinde olumsuz eylemlerin bulunduğu hareketleri cinsellik ve benzeri ilişkiler içinde de yaşatmaktır. Bunların hepsi varlıkların bütün alanlarında tamamen yasaklanır. Hiç kimse, hiç bir oluşum bu gibi istenmeyen şeyleri zorla yaptıramaz. Devamı için Tıklayınız.


TEHDİT, BASKI, ZORLAMA YASAKTIR
Tehdit, bir alana, varlığa yada yere baskıcı sözler ve hareketlerle, içeriğinde şiddetli yaklaşımlarında olduğu, bazen de korkutucu sonuçları içinde barındırabilen bir şeyin yapılması için söyleyen, yapılan, istenen şeylerdir. Tehdit edilmesinin arkasında yapılması istenen bir olay olur. Ve tehdit edilince bunun halledileceği düşünülür. Bu gibi anlamsız uygulamalar kesinlikle yasaktır.


TEMBELLİK YASAKTIR
Tembellik, çalışmanın tersi olarak ifade edilen ve yapılması  gereken işler varken onları yapmayarak ve bunların yapılması gerekliliği de söz konusu iken başka şeylerle uğraşmak tembelce bir tavır içinde olunduğunun ispatı olur. Tembellik, bir gelişim yolu izlenen yaşamda yaşanması gereken bir eylem değildir. Tembellik, zihinde, algılarda da yaşanarak bir uygulama halini yaşatır. Öyle durumlara gelinebilir ki, bir şeye bakmaya bile tembelce şekilde yaklaşılır. Bu durum bir alışkanlık ve olağan bir şeymiş gibi görünmeden gereken şekilde yasaklar arasındaki yerini alarak tembelce düşünceler, alışkanlıklar, istekler, hareketler içinde bulunulmaz. 

TERÖRİZM, TERÖR YASAKTIR
Terör, toplumu korku kullanılarak istenilen şeyleri yaptırma eylemidir. Baskı, korku, tehdit ve diğer olumsuz eylemlerle toplumu, bir alanı korkutup kendi terörist olması ile ilgili konu hakkında amacına ulaşmasını sağlayan olumsuz eylemdir. Verilen zararın önemi olmadan yapmak istediğini sadece düşünen teröristler, olumsuz eylemlerin bir çoğunu kendi varlıklarında yaşatırlar ve böylece topluma tamamen zararlı bir hale gelirler. Korkutmak için saldırılar, kaçırmalar, hain planlar yaparak düzen bozmalar, varlıkların birlik ve bütünlüğünü bozmak için şiddetli olaylara sebep olmalar, hep terörizm kavramının kendisinde yaşatılmasına izin verilen toplumlarda yaşanan olumsuz eylemlerdir ve kesinlikle yasaktır.

TESİRLER, TESİRLERİN SİZLERE GÖNDERİLMESİ VE SİZLERİNDE AYNI ŞEKİLDE TESİRLER GÖNDERMEYİ DOĞRU BULMANIZ YASAKTIR
Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır.  Ve bu şekilde başka varlıkların özgür iradeleri ve varlıksal alanları etkilenmeye çalışılır ki bu durum tamamen zarar verici ve olumsuz özellikleri ile yasaktır. Tesirler sadece varlıksal enerjilerle ancak oluşturabilir ve bu şekilde bir oluşumu sağlamak zaten diğer yasak olan kendinize zarar vermek anlamına gelir. Yani kolunuzu çıkarmak ve içine yine kolunuz gibi sayılan bir bilgi yazmak ve onu bir şey yapması için göndermek en başta sizin için zararlıdır. Ve olumlu sonuçlar için tesirler kullanılmadan, bilgilerin yaptırım gücüne başvurulur. Tesirlerle etkileme yöntemleri sadece obsedör varlıkların uygulamalarıdır.   Devamı için Tıklayınız.


ÜZÜCÜ OLMAK, ÜZMEK, ÜZÜNTÜYE SEBEP OLMAK YASAKTIR
Üzülmek, bir varlığın sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar varlık üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağını unutmadan ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Üzülenlere destek olmamıza neden olan alarm durumundan faydalanıp, kesinlikle başkalarını üzücü şekilde davranışlar sergilememeliyiz.


UTANMAK, UTANÇ, UTANÇ DUYMAK YASAKTIR
Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında varlığın yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler, yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz. Yaşamda varlıkların başına her şey gelebilir ve bu şeyler yüzünden duygusal bir karışıklık içine girerek kendimizi kötü hissetmemeliyiz ve utanmayı, bu anlamları ile yasaklamalıyız, utanmak yerine konu ile ilgili çözüm bulmalıyız...


OLUMSUZ ALIŞKANLIKLAR YASAKTIR, OLUMLU ALIŞKANLIKLAR YASALDIR
Alışkanlık, bir şeyi sürekli yapmaktan kaynaklanarak varlıksal enerjiler duyusal özelliğinizin içerisindeki enerjilere tecrübeler şeklinde işlenen olayların, durumların, yaşamların yeniden, bu şekilde bir alanda işlenmiş olması kaydı ile yapmak istenmesi durumudur. Ve bu tanımla olumsuz eylemleri ifade ederek edinilmiş bütün alışkanlıklar ve bu şekilde uygulanabilecek alışkanlıklar yasaktır. Aksine sevgiyi tamamlayan erdemlere uygun şekilde edinilen alışkanlıklar ise sonrasında buradan erdemsel  bilgilere ve sonrasında duyusal özelliklere dönüşebilme halleri ile yasaldır. Bazı duyusal özelliklerimizde alışkanlık maskesi altında gizlenmiştir, bunları birbirinden ayırmak gereklidir.


Liste aynı doğrultuda anlamları olmak şartı ile arttırılabilir. Bu liste olumsuz olarak en çok ortaya çıkmış eylemlerdir ve hepsi varlıkların kendilerinde yasaklaması gereken, içeriğine göre kendilerine de yapılmasını yasaklar şeklinde engellemesi gereken eylemlerdir. Bu eylemlerin hepsine birden işte kötülük demekteyiz... Sevgiler.