Sevgi her şeyden güçlüdür Valerian.... ( Valerian: Bin Gezegen İmparatorluğu )

15 Nisan 2021 Perşembe

Annelik ve Babalık Erdemsel Özelliği, Annelik Nedir? Babalık Nedir? Annelik ve Babalığın Felsefi Tanımı / Anekdotlar, Aydınlatıcı Bilgiler

Annelik ve Babalık Erdemsel Özelliği, Annelik Nedir? Babalık Nedir? Annelik ve Babalığın Felsefi Tanımı

Annelik, dünya hayatındaki varlıkların şimdiye kadar tanık olduğu en kapsamlı, ideal, sahiplenici, koruyucu, birleştirici, fedakar, sevgi dolu, en küçük varlıksal hiyerarşi olan aile kavramını en iyi şekilde yönetebilme özellikli, kendisini en iyi şekilde sevginin uygulanması haliyle ifade ettiğimiz, sevgi bilgilerine yakışma şeklinde bir durumu yaşatan, hiç bir şekilde sevgiye ters bir davranışın olamadığı, aksine kendi özellikleri ile daha fazla mücadeleci, daha fazla korkusuzluk, daha fazla istikrar, daha fazla kararlılık, daha fazla cesaret, daha fazla azim ve çaba, daha fazla inanç ve çalışkanlık ve benzeri erdemlerin oluşmasına neden olan özellikleri ile yaşatılan bir erdemdir ve kişiliği şekillendiren ve kesinlikle gerçekten istemeden ve beğenmeden ve içeriğini özümseyerek uygulamadan olunamayan erdemsel bir özelliktir annelik. Dünya şartlarında bunu yaşatamayan varlıklar örnek değildir, bu anneliğin olması gereken tanımıdır.

Gerçek annelik, annelik yaptığı alanı geliştirmesi, koruması, bakımlarını yapması, kendisinde olanlardan onlara da vermesi, karşılık beklemeden ilgi ve sevgiye uyumlu olarak davranması, onların her halini kabul etmesi, doğru bildiklerini kesinlikle onlar için uygulatması, bir elmanın iki yarısı şeklinde gerçekten aralarındaki bağı temsil edebilecek en iyi karakter örneğini yaşatması, kişiliği ile yönetici olmayla da uyumlu, merkezlik özelliğini de kendi içinde barındıran bir davranışlar ve bilgiler bütünlüğü uygulaması halidir.  Annelik doğurmakla ilgili değildir, annelik doğurulanları büyütmekle ilgilidir. 

Annelik erdemi sayesinde benzersiz kişilik örneğini, yaşarken varlıklar görebilirler ve içeriğinde ne gibi sırların olduğunu anlayabilirler. Bazı felsefi anlamlar, çok sıradan yaşanan olaylar gibi bilinse de, anlaşılsa da bu felsefi anlamlar annelik için paha biçilemez değerde anlamlar olarak algılanır. 

Anneliğin kendisine ait olarak annelik yaptığı konularla ilgili kesinlikle haklı olabilme durumu söz konusudur. Çocukları sorun iken her zaman haklıyım şeklinde annelik erdeminin yaşattığı içsel yapılanma, bu hakkı anneliği yaşayan varlıklara vermektedir ve kendinden emin, yıkılmaz bir duvar olma gücünü tanıyan anne olarak sorunun karşısında durulmaktadır. Bu sonsuz hiçliğin içinde uzayıp giden yaratılıştan ayrılan bir yaşam halinde böyle bir annelik erdeminin bulunması, bu uçsuz bucaksız sonsuzlukta bize her zaman destek olacak, ihtiyacımız olan her yardımı zamanı gelince hemen ortaya çıkaracaktır. Yaşayanın daha çok bildiği ve sorunlara bu bakış açısı ile davranarak hemen çare olabilme özelliğini kendi yapısında bulundurarak yaşattığı annelik erdemi, varlıksal alanlarınız içinde bir sıfat şeklinde merkez alanların kendisinde yaşatabileceği özellikleri en iyi biçimde bulundurur. Varlıksal alanlarınızla bir aile olmanız söz konusu iken annelik, bu konuma en uygun seçenek olarak bilinir.

Anneler için her zaman kendisini çocukları olarak düşündüğü varlıkların, alanların, oluşumların sıhhati ilk sırada gelir. Onların bu yapısal halleri çocuklarının mutluluğuna adanmıştır ve onların mutlu ve güvende olmaları kaydı ile ancak kendileri de böyle bir mutluluk ve güven erdemi içerisinde rahat bir şekilde yaşayabilirler. 

Bu durum olması gereken bir görevdir aslında, çünkü annelere ihtiyacı olan alanların böyle bir bakıma ve ilgiye ihtiyacı vardır ve ancak bu şekilde bir yaklaşım ve davranış, anlayış sebebiyle çocuklar sağlıklı bir şekilde gelişirler. 

Anneliğin içeriğindeki erdemsel özelliklerin çokluğu çocukların gelişme çağında onları geleceğe sapasağlam çıkaran etkileri yaşamasına neden olur. Çocuklar için böyle bir yaşama merhaba denilme zamanlarında anneler, onlar için her şeydir. Dolayısı ile anneler, kendilerini bu kadar tek ve benzersiz gören varlıklar için gereken şekilde erdemsel özelliğin bütün uygulamalarını yaşatmalıdırlar. 

Bu bakış açısı öyle değerlidir ki, yaşamı anlamaya ve bilmeye çalışan varlıkların tek dayanağı ve inandıkları ve sonsuz güven duydukları varlıklardır anneleri, bu güzel ve değerli bakış açısının kıymetini çok iyi bilen annelik erdemsel özelliği, gerçek anlamlarını yaşattığı zaman ortaya en sağlam ve kudretli ve sevgiyi yaşatma özellikli olan karakter, varlıksal hal ve kişilik çıkmaktadır. 

Anneler, çocukları gibi gördüğü alanlar söz konusu iken ve bu alanların güvenliği ve mutluluğu ile ilgili sorunlar var ise her zaman haklıdırlar ve onların çocukları için istedikleri olmak zorundadır gibi içsel bir yakarış, isteyiş, çaba ve olması zorunluluğu etkilerini çıkaran oluşumları kendi yapısında bulundurmaktadırlar. Bu güzel özellikleri ile sevgiyi yaşatan ve sevginin içerisinde bulunan erdemler arasındaki yerini alır.

Babalıkta aynı şekilde sadece cinsiyetin değişmiş olması konusu ile farklılık gösterilerek, annelik ile aynı anlamları taşımaktadır ve dünya yaşamında babalığın annelikten daha az erdemsel özellikleri yaşattığı gibi söylentiler yersizdir. İkisi de ebeveyn olarak bu anlamları yaşatmakla ilgili olan kişilikler örneği, karakter hali, varlıksal haldir. Annelik efemine tavırlarla bu erdemin uygulanmasıdır, babalık erkeksi tavırlarla bu erdemin uygulanması halidir. Ne mutlu ki, günümüz dünyasında annelik ve babalık erdemleri gereken şekilde hala yaşatılabilmektedir.

İstisnaların kaideyi bozmayacağını hatırlatarak bir gözlem olayı ile annelik ve babalığın etkilerini yeniden anlatan aile erdeminde olan açıklamayı da bu erdemsel özelliğe eklemeyi gerekli buluyorum.

Bir örnek ile anneliğin aslında içeriğinde en büyük savaşçılardan bile büyük bir cesareti ortaya çıkaran gücü barındırdığını anlatmak istiyorum: Odamda camdan bakıp etrafı seyrederken, oldukça vahşi olan ve bir kumrunun üç katı büyüklüğündeki karga gördüm, yani kuş, bu karga diğer kuşların yavruları ile besleniyor, yapısı öyle işte, yanılgı dünya hayatının olumsuz halleri, ancak kumruda bir o kadar sakin, nazik, kibar, sessiz ve küçük bir hayvandır... Fakat kumru bir anne...Karganın kumrunun yavrularına saldırışını ve sonrasında küçücük kumrunun kargayı nasıl kovaladığını gördüm. Normal şartlarda o kargalar kedileri öldürüyor, kumruları öldürmek işten bile değil kargalar için. Ancak kumrunun o andaki yavrularını koruma iç güdüsü, ona bambaşka ve tarifi olmayan bir cesaret veriyor ve karga korkup kaçıyor.. Uzun bir süre küçücük kumru bağıra bağıra karganın peşinden uçtu, karga bir daha yanaşamadı... İşte bu örnekteki gibi kendi potansiyelini aşmasına neden olan bir takım özellikler ihtiyaç anlarında annelerde ve babalarda ortaya çıkıyor. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.