Sevgi her şeyden güçlüdür Valerian.... ( Valerian: Bin Gezegen İmparatorluğu )

21 Şubat 2021 Pazar

İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü ( 1. Kısım ) - Vil Solivyes / Anekdotlar - Aydınlatıcı Bilgiler - Felsefi Tanımlar

1. Kısım

Varlıkların Kendilerini Tanıması, Yaşamı Anlaması Adına Vil Solivyes Tarafından Hazırlanmış Olan Sevgiyi Tamamlayan İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü

Okumak için Başlıkları Tıklayınız.Varlıkların Kendilerinde Yasaklamaları Gereken Olumsuz Eylemler Listesi - Kısa Açıklamalarla Varlıklara Zarar Veren Olumsuz Eylemler


...................................................

Türkçe olarak hazırlanmış bu çalışmaları hiç bir kar amacı gütmeyen varlıklar, kendi yaşadıkları ülkelerin, toplumların dillerine çevirebilirler ve bilgilenmelerini izinlere gerek olmadan sağlayabilirler, ancak her hangi bir şekilde yardım etmenin ve faydalı olmanın dışında kullanılmamasını rica ederim... Vil Solivyes

İnanç Nedir? İnanmak Nedir?

Adalet Nedir? Adil Nasıl Olunur?

Fedakarlık Nedir? Fedakar Nasıl Olunur?

Farkındalık Nedir? Farkında Olmak Nedir?

Cesaret Nedir? Korku Nedir? Korkuların Üstesinden Nasıl Gelinir?

Empati Nedir? Empati Nasıl Kurulur?

- Sabır Nedir? Sabretmek Nedir?

- Akıl ve Mantık Nedir? Akıl Nasıl Çalışır? Mantık Nasıl Çalışır?

- Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Kullanılır? Felsefenin Felsefi Tanımı

Dürüstlük Nedir? Yalan Nedir? Dürüst Nasıl Olunur?

- Eşitlik Nedir? Nasıl Eşit Olunur? Eşitliğin Felsefi Tanımı

Kibir Nedir? Kibrin Felsefi Tanımı

Nefret Nedir? Nefretin Felsefi Tanımı

İstek Nedir? İstemek ve İsteğin Felsefi Tanımı? Hakikati Öğrenmeyi İstemek... 

Savaş Nedir? Savaşın Zararları Nelerdir? Savaşın Felsefi Tanımı

Kin Nedir? Kin Duymak Nasıl Tanımlanır? Kinin Felsefi Tanımı

Saygı Nedir? Saygısızlık Nedir? Saygı ve Saygısızlığın Felsefi Tanımı

Karamsarlık ve Kötümserlik Nedir? Karamsar ve Kötümser Olmanın Zararları? Karamsarlığın ve Kötümserliğin Felsefi Tanımı 

Bencillik Nedir? Ben Merkezcilik Nedir? Bencilliğin Felsefi Tanımı

Sinema Nedir? Sanat Nedir? Sinema ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Yazı...

Bağnazlık Nedir? Bağnazlığın Felsefi Tanımı

Obsesyon Nedir? Obsede Etmek Nedir? Obsedör Nedir? Obsesyonun Felsefi Tanımı

Gerçeklik Nedir? Gerçeklik Nasıl Tanımlanır? Gerçekliğin Felsefi Tanımı

Bilgi Nedir? Bilginin Evrimi ve Özellikleri - Bilginin Felsefi Tanımı

Duyu Nedir? Duyuların Özellikleri Nelerdir? Duyunun Felsefi Tanımı

Bilginin İradesi Kanunu Erdemsel Özelliği

Nopes Erdemsel Özelliği

Obsevaş Erdemsel Özelliği

Varlığın Merkezi Olduğunu İfade Eden Duyusal Özelliği, Merkez Duyusal Özellik

Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliği

Mutluluk, Sevinç Duyusal yada Erdemsel Özelliği

Zihin Duyusal Özelliği, Zihin Nedir?

Hissetmek Duyusal Özelliği, Hissetmek Nedir?

Bir Bilgi; Yaratılışı Tanımlayan 3 Hal...

Görmek Duyusal Özelliği, Görmek Nedir?

- Zorunlu Cahillik Nedir?, Masum ve Haklı Cahillik Nedir?

Politika Nedir? Siyaset Nedir? Siyaset ve Politika Erdemsel Özelliği

- Hafıza Nedir? Hafıza Duyusal Özelliği - Hafızanın Felsefi Tanımı

- Duygu Nedir? Duygular Duyusal Özelliği, Duygu Nasıl Tanımlanır ? Duygunun Felsefi Tanımı

Zevk, Haz, Coşku, Heyecan Duyusal Özelliği - Zevk Nedir? Haz Nedir? Coşku Nedir? Heyecan Nedir?

Gerçekler, Nasıllar, Nedenler Üzerine Derin Araştırma Erdemsel Özelliği

Mis Vil Erdemsel Özelliği, Mis Vil Nedir?

Gerçek, Hakikat, Doğru, Bilinmesi Gereken Bilgiler Erdemsel Özelliği

Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği - Erdemsel Bilgiler ve Olumsuz Eylemlerin Yasaklarından Oluşan Bilgi Filtresi Uygulaması

Duymak Nedir? Duymak Duyusal Özelliği - Duymanın Felsefi Tanımı

- Bir Bilgi; Tesir Nedir? Obsedör Tesirlerin Yapıları ve Özellikleri

- Kendi Hakikatini Öğrenme Erdemsel Özelliği,  Kendini Tanımak Nedir? Kendini Bilmek Nedir?

- Sevgi Ahlakı Erdemsel Özelliği

Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği, Varlıksal Alanlarınızdan Gerçeklerin Size Ulaşmasını Sağlayan Erdemsel Özellik

Huzur Erdemsel Özelliği - Huzur Nedir? - Huzurun Felsefi Tanımı

Hüzün Erdemsel Özelliği - Hüzün Nedir? - Hüznün Felsefi Tanımı

Anlamak Duyusal Özelliği - Anlamak Nedir? - Anlayış Nasıl Olur - Anlayışın Felsefi Tanımı

Vil Rara De Erdemsel Özelliği - Vil Rara De Nasıl Bir Erdemdir? - Vil Rara De'nin Felsefi Tanımı

Niyet, İyi Niyet Erdemsel yada Duyusal Özelliği - Niyet Nedir? İyi Niyet Nedir? Niyetin Felsefi Tanımı

- Bir Bilgi: Hiçlik Alanı ve Yapısının Kullanımı Ve Varlıkları Koruyan Hali

- Bir Bilgi: Obşeyta, Şeytanilik ve Obsedörlüğe Karşı Sarsıcı Bir Set Bilgisi

- Cinsellik Nedir? Cinsellik Duyusal Özelliği

- Vil Anti Ox Erdemsel Özelliği,  Vil Anti Ox Nedir?

Konuşmak, Ses Çıkararak İletişim Kurmak Duyusal Özelliği - Konuşmak Nedir?

Arge Nedir? Arge Erdemsel Özelliği, Arge Çalışması Nasıl Olur?

Karar Verme Mekanizması Duyusal Özelliği, Karar Vermek Nasıl Olur?

Duyulardaki Sorunların Anti Bilgisi Erdemsel Özelliği

Dikkat ve Özen Erdemsel Özelliği, Dikkat Nedir?, Özen Nedir? 

Emek Erdemsel Özelliği, Emek Nedir?, Emeğin Felsefi Tanımı

Koklamak Duyusal Özelliği, Koku Almak Nedir? Koklamanın Felsefi Tanımı

Tat Duyusal Özelliği, Tat Almak Duyusu, Tat Almanın Felsefi Tanımı

Anti Obsedörlük Erdemsel Özelliği, Anti Obsedörlük Nedir?

İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği

Objektif Bakış Açısı Erdemsel Özelliği, Objektif Bakış Açısı Nasıl Olur, Objektif Davranmak Nedir?

Çalışmak ve Çalışma Arzusu Erdemsel Özelliği, Çalışmak Nedir?

Arzu Duyusal Özelliği, Arzu Nedir? Arzulamak Nasıl Olur? Arzunun Felsefi Tanımı

Aile Erdemsel Özelliği, Aile Nedir?, Ailenin Felsefi Tanımı

Aşk Erdemsel Özelliği, Aşk Nedir? Aşk Nasıl Oluşur? Aşk Nasıl Yaşanır?

Olumsuzluklardan Ders Çıkarmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik

Zeka Erdemsel Özelliği, Zeka Nedir? Zeki Nasıl Olunur? Zekanın Felsefi Tanımı

- Bir Bilgi: Yeni Erdem Üretmek Nasıl Olur? Yeni Erdemler...

Duyularımızdaki Tesirleri, Etkileri, Yanlış Bilgileri Yok Edici Özellikteki Bilgi Erdemsel Özelliği

Amaç, İdeal, Hedef Erdemsel Özelliği - Amaç ve İdeal Nedir?

Aidiyet Hissi Erdemsel Özelliği, Aidiyet Nedir?

Özgürlük Erdemsel Özelliği, Özgürlük Nedir?

Öğrenmek Duyusal Özelliği, Öğrenmek Nedir? 

Üretkenlik, Verimlilik Erdemsel Özelliği, Üretkenlik ve Verimlilik Nedir?

Teşekkür Etmek Erdemsel Özelliği, Teşekkür Etmek Nedir? Teşekkür Nedir?

Cömertlik Erdemsel Özelliği, Cömertlik Nedir? Cömert Nasıl Olunur?

Vavasi: Var Olma Özelliği Duyusal Özelliği, Var Olmak Nasıl Sağlanır?, Vavasi Nedir? Var Olmayı Kanıtlayan ve Koruyan Duyusal Özellik

Noven Erdemsel Özelliği, Noven Nedir? Noven Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı

Varlıksal Beden Duyusal Özelliği, Varlık Bedenleri Nasıl Yapılanır? 

Rüya Duyusal yada Erdemsel Özelliği, Rüya Nedir?, Rüyalar Nasıl Yaşanır? Rüyada Farkındalık Olayı Nedir? 

Algılamak Duyusal yada Erdemsel Özelliği, Algılamak Nedir? Algı Nedir? Algılamanın Felsefi Tanımı

Kendi Olma Duyusal Özelliği, Kendi Olmak Nedir?, Kendi Olmanın Felsefi Tanımı

Pedofili ve Ensest İlişkilerin Zararları, Pedofilinin ve Ensest İlişkilerin Zararlarının Felsefi Açıklaması

Sevgiyi Yok Edici Özellikleri Olan Taciz, Tecavüz, Gasp ve Sadizm Olumsuz Eylemlerinin Zararları ve Felsefi Tanımları, Taciz Nedir?, Tecavüz Nedir? Gasp Nedir? Sadizm Nedir?

- Bir Bilgi: Varlık, Varlıksal Alan, Ruh Nedir?Varlığın, Ruhun Felsefi Tanımı

Konsantrasyon Erdemsel Özelliği, Konsantrasyon Nedir? Konsantrasyonun Felsefi Tanımı

Mücadele Erdemsel Özelliği, Mücadele Nedir? Mücadelenin Felsefi Tanımı

Vil Şil Zi Erdemsel Özelliği, Vil Şil Zi Nedir? Vil Şil Zi'nin Felsefi Tanımı

Gülmek ve Güldürmek Erdemsel Özelliği, Gülmek Nedir? Güldürmek Nedir? Gülmek ve Güldürmenin Felsefi Tanımı

- Bir Bilgi: Erdemlerin İçine Karışmış Olan Olumsuz Eylemler, Erdemlerin Kötüye Kullanılması, Erdemlerin Yozlaştırılması

Ayrıntıcılık ve Detaycılık Erdemsel Özelliği, Detaycılık Nedir? Ayrıntıcılık ve Detaycılığın Felsefi Tanımı

Alçak Gönüllü ve Mütevazi Olmak Erdemsel Özelliği, Alçak Gönüllülüğün ve Mütevaziliğin Felsefi Tanımı

Geometa Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematik Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematiğin Felsefi Tanımı

Muhakeme ve Sorgulama Yeteneği Erdemsel Özelliği, Muhakeme Nedir? Muhakeme ve Sorgulamanın Felsefi Tanımı

Aldırış Etmek, Umurunda Olması Erdemsel Özelliği, Aldırış ve Umurunda Olması Erdeminin Felsefi Tanımı

İnceleme, Araştırma, Eksiklik Arama Erdemsel Özelliği, İnceleme ve Araştırma Nasıl Olur? İnceleme, Araştırmanın Felsefi Tanımı

Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik, Vil Şün Fel Nedir? Vil Şün Fel'in Felsefi Tanımı

- Bir Bilgi: Sevginin İçeriğindeki Erdemlerin Uygulanma Aşamasında Sevginin ve Gücünün Sevgi Varlığı Olma Yolunda Olan Varlıklar İçin Ortaya Çıkardığı Destekleyici İmkanlar

2. Kısım için Tıklayınız.

Okumak için başlıkları tıklayınız.

Vil Solivyes Kimdir?

Yazan; Vil Solivyes

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.